Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС уведомява своите клиенти

“ТОПЛОФИКАЦИЯ – БУРГАС” ЕАД

 

Уведомява клиентите си, че с Решение № Ц-21/29.06.2011 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, считано от 1 юли 2011 г., утвърди за “Топлофикация - Бургас” ЕАД пределни цени на топлинната енергия и определи преференциална цена на електрическа eнергия, произведена по комбиниран начин, както следва:

 

Цена - лв./МВтч

1.      Преференциална цена на електрическа eнергия без ДДС

211.96

 

2.      Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител водна пара без ДДС

80.31

3.      Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода без ДДС

67.42

Въз основа на горепосоченото решение на ДКЕВР “Топлофикация - Бургас” ЕАД обявява, че считано от 1 юли 2011 г. няма да променя цената на топлинната енергия с топлоносител гореща вода, действаща към 30.06.2011 г., и ще прилага нови цени само на топлинната енергия с топлоносител пара и електрическата енергия, произведена по комбиниран начин, както следва:

 

Цена без ДДС

Цена с вкл..ДДС

1.      Преференциална цена на електрическа eнергия без ДДС

211.96 лв./МВтч.

 

254,352 лв./МВтч. 

2.      Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител водна пара без ДДС

80.31 лв./МВтч.

96.372 лв./МВтч.

3.      Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода без ДДС

63.88 лв./МВтч.

76.656 лв./МВтч.

30.06.2011

Файлове за изтегляне
Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail