Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Инсталацията е изградена според Договора от Киото срещу парниковия ефект

 

Днес Топлофикация – Бургас ЕАД посреща своя професионален празник „Денят на енергетика” с нова инсталация за комбинирано производство на топлинна електрическа енергия. Инсталацията се нарича още съоръжение за  когенерация и е производство на водещата в бранша фирма „Вартсила- Швеция”. Инвестицията е на стойност  15 милиона лева. Построена за около година, тя е най-голямото подобно съоръжение в България. Нейният екологичен ефект е с републиканско значение и най-важното инсталацията за комбинирано производство за топлинна електрическа енергия е добра предпоставка за поддържане на ниски цени на топлоенергията. Изцяло компютъризирана, тя е с 20 годишен срок на експлоатация. Произвежда 18 мега вата  електрическа енергия и 19 мега вата топлинна енергия. Има за горивна база природен газ. Основният положителен ефект на новото съоръжение е, че ще понижи значително вредните емисии в атмосферата, които обикновено се отделят за производство на топлинна и електрическа енергия.

Внедряването на системата е следствие от сключен договор за съвместно изпълнение с Датската Агенция за опазване на околната среда, която съпровожда изграждането и съфинансира част от средствата за инвестицията.  В замяна на това Топлофикация Бургас се задължава да продаде на Датската Агенция за опазване на околната среда спестените редуцирани емисии. Инсталацията за когенерация е решение от Протокола от Киото. Според него всяка държава е длъжна да намали вредните си емисии, поради увеличаващия се парников ефект в атмосферата.

Когенерацията представлява процес на комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от един и същи енергиен източник. В сравнение с традиционно произведената електроенергия, при когенерацията допълнително произведената топлина се използва за отоплителните нужди на потребителите. С използване на когенерацията , ефективността на електростанцията се повишава до 80-90 %. Новата инсталация ще повиши енергийната ефективност и енергоспестяването, а от друга- ще намали на емисиите на CO2 , отделяни в атмосферата. Инсталацията работи с 6 броя газо-бутателни двигатели, снабдени със специални катализатори за редуциране на вредните емисии. Това е най-голямата система за когенерация на енергията от този тип в България, само за сведение Топлофикация Варна и Враца разполагат с по 2 броя двигатели, а Топлофикация Велико Търново само с един. 

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail