Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Трансграничният проект „Странджа/Йълдъз е планината без пожари” приключи със заключителна конференция в Бургас

Проектът „Странджа/Йълдъз е планината без пожари”, чиято цел е постигане на добро взаимодействие при превенцията, пожаронаблюденията, пожароизвестяването, гасенето на възникнали пожари на територията на България и Турция, приключи със заключителна конференция, в която участваха партньорите по проекта:

Регионална дирекция по горите – Бургас и Горскостопанска дирекция Къркларели, областният управител на Бургаска област – Вълчо Чолаков, Решат Тунч – зам. директор РДГ – Истанбул, генералният консул на Р. Турция в Бургас – Ниязи Еврен Акйол, д-р инж. Любчо Тричков – Директор дирекция „Проекти и международни дейности” при Изпълнителна агенция по горите, инж. Васил Василев – Директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – гр. Бургас, Директори на Държавните горски стопанства в Царево, Кости, Малко Търново, Звездец, Средец и представители на заинтересованите страни.

“Изискванията на европейския трансграничен проект ни събира за последен път и всички ние започваме да разбираме, че ставаме част от една българо-турска професионална общност, обединена от голямата идея – превръщане на европейската планина Странджа – в планина без пожари.

Като лесовъд, преминал през всичките стъпала на нашата благородна професия, намирам тази идея за прекрасна по две причини:

  • Първата е, че всички ние обичаме еднакво тази планина, а втората – лесовъдите предпочитат да работят за красиви и благородни каузи.
  • Проекта, който завършваме (надявам се успешно) дава широк простор не само пред българските и турските лесовъди, а смея да се надявам – пред българската и турската младеж, следователно и пред всички млади хора в ЕС.

Странджа е орисана да бъде споделена планина.

Присъствието на областния управител г-н Вълчо ЧОЛАКОВ и уважаемия господин Генерален консул на Р. Турция в Бургас на днешната заключителна конференция ми дава увереност, че ние ще имаме подкрепата на нашите правителства за осъществяване на благородните цели на проекта”, заяви в словото си при откриване на конференцията инж. Венелин Радков – директор на РДГ-Бургас.

“Разглеждам този проект само като една от многото стъпки по дългия път, който вие като професионалисти имате да вървите в тази посока. Опазването на природата и в частност на Странджа не е процес, който е фиксиран във времето. Като администратор се възхищавам и се отнасям с респект към свършеното от вас и заявявам, че каквото зависи от областна управа ще го имате. Можете да разчитате на мен 100 %.”, обеща в приветствието си към участниците в конференцията областният управител Вълчо Чолаков.

Поздравления поднесе и генералният консул на Република Турция в Бургас  Ниязи Акйол.  “Странджа обединява нашите две страни, още повече, че флората и фауната на планината е една от най-богатите в цяла Европа. Смятам, че опазването на това вековно богатство е от голяма значение и отговорността за това е еднакво важна за двете страни”, подчерта г-н Акйол.

Партньорите от България и Турция подписаха Меморандум за сътрудничество между горските власти и изпълнение на Стратегията за превенция и борба с горските пожари, изработена съвместно от екипи на двете държави. На основата на система за съвместно предотвратяване на горските пожари и схема за трансгранична координация и сътрудничество документът дава предписания за превенция и борба с горските пожари на базата на анализ на съществуващите практики от двете страни на границата и набелязва приоритетите, които да осигурят баланс между трите опции: превенция, борба с пожарите и възстановяване на биоразнообразието.

На конференцията бе представена и карта на двете части на планината, която по решение на Европейската федерация на картографите е удостоена с правото да носи печата на ООН. Тя ще представи българската картография и на международната картографска изложба в Бразилия.

26.01.2015 г.

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail