Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

БЪЛГАРСКАТА ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА СЕ ПРЕВРЪЩА В МОЩЕН ЛОБИСТ НА БИЗНЕСА В СТРАНАТА

КАМАРАТА ЩЕ РАБОТИ СРЕЩУ КОРУПЦИОННИТЕ СХЕМИ И СЕНЧЕСТАТА ИКОНОМИКА

 

Българската индустриална камара /БИК/ се учредява с мисията да бъде мощен лобист на бизнеса в страната. „Днес съществуват шест национално представителни сдружения на бизнеса, но реално нито едно от тях не реагира адекватно на икономическата криза и не подпомага ефективно своите членове в нейното преодоляване”. Тази мрачна констатация направи Емил Попов, член на инициативния комитет на БИК, на среща с бизнеса в Бургас. Пред повече от 200 фирми, той обоснова алтернативата за създаване на нова формация на българския бизнес, която да отговори именно на тези нужди и очаквания. Бизнес сдружението ще е отворено и еднакво полезно за микро, малък, среден и едър бизнес. БИК ще осигурява постоянен контакт и диалог между редовите си членове и представителите на местната и централна власт. Камарата ще осъществява активна комуникация и лобиране за защита и прокарване интересите на българския бизнес пред международните партньори. 

 

Според създателите на БИК над 15% от парите на българския бизнес се въртят в корупционни схеми и единствено новото сдружение е в състояние да създаде адекватни мерки за справяне с този проблем. Корупционните схеми и сенчестата икономика в страната са един от големите проблеми, които спъват реалното развитие на българското стопанство и интегрирането на националния бизнес според стандартите на ЕС. От БИК предлагат реални действия и програми за съхраняване на българската икономика и по-доброто й позициониране след края на кризата. 

 

Основен приоритет на БИК е в най-скоро време да бъде приет за равноправен член на Националния Съвет за Тристранно Сътрудничество. Камарата ще стартира провеждането на периодични регионални срещи, с участието на членове и представители на местна и държавна власт, които до края на първата година да стигнат до 200 срещи годишно. Ще се организират публични дискусии и информационни семинари в подкрепа на микро, малкия и среден бизнес. На шестия месец от създаването си БИК ще открие свой представителен офис в Брюксел, който своевременно да лобира за интересите на своите членове. Екипи вече работят по създаването на единен регистър за неетични членове, некоректен персонал, доставчици и клиенти. Това ще реши един от сериозните проблеми на българските индустриалци и работодатели, тъй като техните права в момента не са достатъчно защитени от нашето законодателство.

 

Трудностите на местния бизнес бяха остро изразени пред представителите на БИК. Отчетена бе необходимостта от по-голяма прозрачност в публичните договори и усъвършенстване на закона за обществените поръчки. Мениджърите споделиха спънките при получаването на текущи и инвестиционни кредити и поискаха създаването на условия на равнопоставеност пред банките. От БИК се очаква да предложи решение за преодоляване на вътрешно фирмената задлъжнялост.

            Новата българска индустриална камара ще запълни един сериозен вакуум в обществения и икономически живот и ще се превърне в мощен генератор на конкурентно - способен бизнес, с който България да бъде достойно представена в глобален мащаб.

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail