Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Експертен съвет прие новия ОУП на Бургас

ГО „Геощрих” подари на Общината специална софтуеърна система за проектиране

 

Морският град ще бъде един от най-зелените градове в Европа

 

С изключително единодушие и след висока оценка от всички контролни органи, вчера бе приет предварителния проект за общ устройствен план /ОУП/ на Бургас. Продължилото повече от 4 часа заседание на Експертния съвет по устройство на територията към община Бургас, включи в разширения си състав експерти от МРРБ, РИОСВ, Камарата на архитектите, главният архитект на община Бургас,  зам. кметовете по строителство и екология, контролни органи и експлоатационни дружества. На срещата лично присъстваха кметът на Бургас Димитър Николов, както и зам. министъра на регионалното развитие и благоустройство Георги Прегьов.

 

Приетият проект е 4-ти преработен вариант на групата специалисти от „Гео Щрих”, които са автори. В него са отразени голяма част (около 70 %) от препоръките и възраженията на граждани и институции след обществените обсъждания, проведени в края на март и началото на април тази година. Изключителната дискусионност и комуникативност на екипа на „Гео Щрих”, повлия и на Камарата на архитектите в Бургас, която за няколко месеца смени отношението си към ОУП-а от пълно отричане до пълно приемане.

 

На заседанието стана ясно, че новият устройствен план на града е направен по специална географско-информационна система /ГИС/, която бе подарена като бонус към общината. Така Бургас ще получи от „Гео Щрих” не рула хартия, а супериновативен софтуер. Предимството е, че това е един отворен компютърен модел, който ще може да бъде актуализиран много лесно постоянно и да се превърне в готова база данни, до която заинтересуваните да имат електронен достъп по Интернет, без значение в коя част на света се намират.

 

В своето резюме, арх. Виктор Бузев, представител на „Гео Щрих”, обясни на присъстващите, че основните цели на проекта са били три:

1. извеждане на транзитния трафик от града, който достига внушителните 27% от общия;

2. открит достъп на жителите до морето и езерата и

3. отстъпване на промишлеността на запад и бърза връзка на гражданите към зелените площи за рекреация и отдих.

 

Планът е изработен до 2030 година, като в техническата му част архитектите от „Гео Щрих” са заложили визия от 50 години. Решение на проблема с трафика е предвиден чрез два основни обхода и 3 пръстеновидни обходни пътища /рингове/, които ще поемат транзитно преминаващите. Планираното отваряне на ГКПП Малко Търново за тирове прави жизненоважно извеждането на транзита по обходни маршрути извън града. В ОУП-а е заложено максимално използване на туристическия потенциал на Бургас и на историческо-културното му наследство, възстановяване на водния транспорт и засилване ролята на жп

транспорта, както и изграждане на широкообхватна мрежа от велоалеи. Според доц.д-р Калин Тихолов –главен консултант на плана и зам. декан в УАСГ, провлакът към ж.к. „Меден рудник” е изключително атрактивен и открива голям потенциал в южната част на Бургас, където в момента се намира кв. Победа. Планира се там да бъде създадена зона за смесени многофункционални дейности и мястото да се превърне в предпочитана зона за отдих на гражданите, или в  т.нар. Маями на Черноморието. Помислено е за изнасянето на промишлеността на запад, тъй като в момента земите там са пустеещи заради близостта до „ЛукОЙЛ”.

 

Доц. д-р Арх. Калин Тихолов увери присъстващите, че общият устройствен план е съобразен изцяло със защитените зони по Натура 2000. Освен това с новия ОУП Бургас ще се превърне в най-зеления град на Балканите с предвидените 34 кв.м. зелена площ на човек.

 

Специалистите сигнаха до трудния консенсус, че транзитното преминаване през езерото Вая може да бъде осъществено, без да се нарушава естественото местообитаване на птиците там. Връзка през гр.Българово към магистралата също е необходима и заложена в проекта.

 

Отговарящият за ВиК обезпечеността на ОУП инж. Петко Маринов заяви, че необходимите водни количества са осигурени. Предвиждат се 350 литра на жител за едно денонощие. Канализационната мрежа също е в състояние да поеме нуждите на населението, като част от помпените и пречиствателните станции ще бъдат подновени. В частта за електроенергия, са предвидени увеличения на мощностите на няколко подстанции, както и изграждане на четири фотоволтаични подстанции, които също да подпомогнат снабдяването на града с достатъчно електроенергия.

 

Рецензии на проекта направиха проф. д-р. арх. Стефчо Димитров и доц. д-р арх. Минчо Ненчев от Университета по Архитектура Строителство и Геодезия /УАСГ/, като и двамата дадоха положителни оценки на изготвеното задание. Те определиха аналитичната част като добре развита, с подробен анализ по всички точки. Препоръките отново бяха основно в транспортната част. Да се търсят обходи от магистрала Тракия от западната част на езерото Вая в посока Малко Търново- в рамките на община Бургас или извън тях. Доц. д-р. арх. Ненчев препоръчва изготвянето на местен законодателен устав, който да служи като добра информационна база по отношение на устройството на територията.

 

Арх. Любомир Пеловски от Съюза на архитектите в България /САБ/ в своето становище даде най-висока оценка на колектива изработил ОУП за професионалното изпълнение. Експертът от МРРБ Лидия Станкова похвали община Бургас за амбицията да направи ОУП на града и обеща стопроцентово съдействие на експертно ниво от страна на министерството. Членовете на Камарата на архитектите в Бургас, присъстващи на срещата, одобриха напълно представения ОУП, похвалиха напредналата разработка и оцениха високо работата на колегите си .

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail