Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

„Топлофикация Бургас” ще обжалва решение на КЗК

„Топлофикация Бургас” ще обжалва решение № 345 на Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ от 07.04.2009 г. по жалба на „Бургасгаз” ЕАД, тъй като счита, че то е неправилно и ощетява интересите на дружеството. „Топлофикация Бургас” е собственик на основния газопровод за доставка на природен газ в региона и като такъв се грижи отговорно за неговата поддръжка и експлоатация. По закон компанията предоставя ползването на газопровода на местното газоразпределително дружество „Бургасгаз”. „Топлофикация Бургас” обаче не е съгласна с налагане от трета страна на клаузи по договора, сключен с „Бургасгаз”, тъй като това представляват взаимоотношения между две независими търговски дружества.

Освен това, „Топлофикация Бургас” счита, че играе несравнимо по-голяма социална роля за качеството на живот на населението на община Бургас, отколкото „Бургасгаз”. В период, в който е ясно, че сигурността на газовите доставки е изключителен проблем и на тях не може да се разчита, тъй като те зависят от трети страни, „Топлофикация Бургас” осигурява надеждно и евтино за жителите на общината енерго и топлоснабдяване. С това решение на КЗК се създават предпоставки за засягане на интересите на около 100 хиляди потребители на „Топлофикация Бургас”, както и на по-голямата част от детските градини, училищата, болниците и други обществени институции.

С оглед на горепосочените мотиви, „Топлофикация Бургас” категорично ще обжалва в законоустановения срок решението на Комисията за защита на конкуренцията пред Върховния административен съд, считайки, че то е юридически несъстоятелно.


13.04.2009

 

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail