Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Държавата глобява община Несебър заради собствени грешки

Пречиствателните станции по морето са държавна политика
    


Община Несебър се превърна в изкупителна жертва на държавното недомислие и политика на пречистване на отпадните води. Преди няколко дни Бургаски административен съд наложи на втора инстанция глоба от почти 273 000 лв. на общината за завишени количества на отпадни води в пречиствателната станция “Равда-Слънчев бряг” нова част. Некомпетентни и клакьорски медии побързаха да създадат скандал, обявявайки, че РИОСВ е глобила кмета Николай Димитров. Глобата е не към Димитров, а към институцията и касае проблем, възникнал далеч преди неговото встъпване в мандат. Каква е вината на община Несебър относно въпросното нарушение?

Пречиствателната станция за отпадни води „Равда – Слънчев бряг“ – нова част е разширение на старата пречиствателна станция в Равда. Съоръжението е строено преди десетки години и днес е с изчерпан капацитет, технологично амортизирано и остаряло. То се намира в землището на община  Поморие. Тъй като в тази станция са включени води от обекти на територията на Несебър, общината решава да направи жест на добра воля. В годините 2003-2004 години извършва процедура по заменяне на частни с общински терени. На жители на с. Ахелой се дават общински земи от Несебър, за да се сдобие общината със собственост около пречиствателната станция, с цел нейното разширение. Това се прави изцяло в полза на държавата, която е собственик на станцията, а нейното дружество ВиК я стопанисва и експлоатира. Окрупняването на терена е завършено през 2005 година, с което община Несебър дава възможност на държавата да повиши нейния капацитет. Така общината се оказва собственик на разширението, заради притежаването на дадената земя, но експлоатацията и цялостната дейност е в ръцете на държавата, респективно ВиК. Общината не участва в това колко обекти и кой получава разрешение за включване към пречиствателната станция, нито събира такси за отработване на мръсните води. Всичко това е изцяло в правомощията и отговорностите на държавните инстанции. За съжаление, проектът на разширението на пречиствателната станция е с капацитет едва 50 000 души, който почти веднага се оказва недостатъчен, но такива са били предписанията на МОСВ.

В бума на строителството преди няколко години, особено в зона Запад Слънчев бряг, държавата в лицето на МРРБ е давала безразборно много разрешителни за строеж, несъответстващи на обема на работа на пречиствателната станция “Равда- Слънчев бряг” - нова. Така в годините 2005 до 2007 капацитетът й бързо се изчерпва и мръсните води за обработка са многократно завишени. Разрешения на стотиците нови хотели и жилищни сгради за включване на мръсните води в канализацията и съответно в тази пречиствателна станция са давани безпроблемно през годините от дружеството, което експлоатира станцията – ВиК. Приходите от таксите също се прибират от него.
Веднага след встъпването в длъжност на новия кмет Николай Димитров, през 2008 година община Несебър, в качеството на собственик на терена на новата пречиствателната станция, започва проучване и предпроектна подготовка за нейното още по-голямо разширение. Изработени са проекти с пълното съдействие на държавата. Специалисти на МРРБ, МОСВ, ПУДОС, заедно с експерти на общината, работят за изграждане на станция с дълбоководно заустване на мръсните води, която да отговаря на 150 000 души. Придвижването на процедурите – отчуждаване и преотреждане статута на земи, изготвянето на парцеларни планове, съгласуване със съответните институции и т.н. са движени последователно и неотменно през годините. В крайна сметка проектът за модернизация е внесен от общината в изискуемия от МОСВ срок и в момента се консултира на ниво експертни съвети. Общината е бенефициент, защото ВиК дружеството не може да бъде такъв по оперативна програма “Опазване на околната среда”. Очаква се тръжните книжа и конкурси да стартират през октомври тази година.

“Морската община ще плати наложената глобата от РИОСВ за замърсяването, но е нужно да се поясни, че Несебър се явява в ролята на заложник на сериозен, наследен в годините проблем, който не е общински”, сподели кметът на Несебър Николай Димитров.

Въпросната глоба е в резултат на замерване на РИОСВ през август 2010 г., когато натоварването с отпадни води е максимално. Неясно защо в същия момент на замерването, “държавната” част на пречиствателната станция “Равда-Слънчев бряг” е била спряна, като нейните отпадни води са се изливали директно само в новопостроеното разширение на общински терен? Това е претоварило още повече работещата част и е довело до голяма концентрация на отпадни води. Без да има никакво отношение по този въпрос и без дори да има представители на място, общината се явява ответник, по силата на собствеността на отдадения от нея терен за пречиствателна станция. Това още веднъж разкрива целия абсурд и омагьосания кръг на това как действат и се прилагат законите в България.

Наложените глоби за замърсяването, резултат от държавни решения, се трупат на гърба на общината, която нито е могла да ограничи строителството в Слънчев бряг и да се противопостави на решенията на МРРБ за промени в ЗРП и одобряване на инвестиционни проекти без оглед на инфраструктурното състояние, нито да контролира дейността на ВиК по издаването на разрешителни за заустванията на мръсните води на новопостроените комплекси. Това е поредната лоша последица от нездравата държавна политика в най-големия български морски курорт Слънчев бряг, чиято изкупителна жертва, в случая, се явява община Несебър и то заради желанието си да съдейства.

Според кмета Николай Димитров, напоследък има пълно разбиране за проблемите от страна на премиера Борисов и министъра на регионалното развитие Лиляна Павлова, които оказват съдействие за бързото придвижване на процедурата и започване на изграждането на дълбоководното заустване и модернизацията на пречиствателната станция в най-кратки срокове.


04.04.2012
Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail