Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Топлофикация Бургас приключи предсрочно договора си с Дания

„Топлофикация Бургас” приключи една година предсрочно изпълнението на договора си с Датската агенция за опазване на околната среда за трансфер на спестените вредни емисии. Още през първия месец на тази година топлоцентралата редуцира и последните количества въглероден двуокис от договорираното за периода 2008 – 2012 г. Те ще бъдат трасферирани в началото на 2013 г. и с това ангажиментите на „Топлофикация Бургас” към датската екоагенция ще приключат, съобщи изпълнителният директор на предприятието инж. Въльо Дучев.

Договорът между „Топлофикация  Бургас” и датската агенция бе сключен през 2006 г.  Съгласно условията му датската страна съфинансира внедряването на когенерационна система в ТЕЦ – Бургас на стойност 15 млн. лв., а бургаското предприятие се ангажира да продава спестените редуцирани емисии CO2. Средномесечно когеренационната система редуцира 5000 – 6000 t CO2,. През 2011 г. към регистъра на Кралство Дания са трансферирани 75 656 t CO2.. От 2008 г. досега от външния независим верификатор са заверени и транферирани към Дания 348 579 t CO2,   при задължения от 348 920 t CO2 за периода до края на 2012 г. Остатъкът от 341 t CO2 дружеството е изпълнило още през януари 2012 г.

Внедрените по силата на този договор когенератори правят възможно едновременното производство на електрическа и топлинна енергия от основните мощности, създадени предимно за производството на топлинна енергия. Методът понижава въглеродните емисии и дава възможности за по-ефективно усвояване на природните ресурси. С внедряването на иновационната система бургаската топлофикация отговори на изискванията на "Протокола в Киото", според които всяка държава се задължава да намали вредните емисии в атмосферата.

На гражданите на Бургас когенерационната система донесе евтино парно отопление и в пъти по-чист въздух.

65% от топлинната енергия, произведена през 2011 г. в „Топлофикация Бургас”, е  от когенераторите. През миналата година предприятието е произвело с  6% повече топлинна енергия спрямо 2010 г.  През този период броят на битовите потребители е нараснал с 25. Спрямо 2007 г. броят на абонатите се е увеличил с 234, което е показателно.

Ефективността на когенеративното производство се доказва от трайно поддържаните най-ниски цени на парното в града, въпреки драстичното поскъпване на природния газ. През последните 5 години цената на суровината се е увеличила с 69 % , а топлинната енергия в Бургас е поевтиняла с 2%. Предприятието се стреми да повиши ефективността си. Затова през 2011 г. инвестира в реконструкция на мощностите, с което снижи разходите на гориво и намали допълнително цената на готовия продукт – топлинната енергия.

През 2011 г. бургаската топлофикация е произвела 128 959  MWh ел.енергия, което е с 1% повече от произведеното през 2010 г. 122 895 MWh са продадени на НЕК, а това представлява 0.5% повече спрямо предходната година. За 2011 г.  общата икономия на използваното от инсталацията гориво, спрямо разделното производство на двата продукта, e 15.23 %. Заради тези показатели през март т.г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/ издаде сертификат за произход на произведената тук  електроенергия, с което потвърди покриването на критерия „Високо ефективно производство” и оцени дружеството като едно от най-екологично насочените предприятия в България.

Благодарение на иновативните въведения и успешния мениджмънт в „Топлофикация Бургас” потребителите имат привилегията да ползват най-евтиното парно отопление в страната. Комбинираното производство се оказа най-добрата предпоставка за поддържане на ниски цени, защото драстично поевтинява себестойността на консумираната за производството енергия. А екологичният му ефект е с глобално значение.


09.07.2012

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail