Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Топлофикация Бургас не иска да събира парите си чрез съд

Неплащането на сметките ще доведе до спиране на парното през зимата

 

Топлофикация Бургас има пълна готовност за осигуряване на нуждите на града и населението с парно и топла вода през новия есенно-зимен сезон на 2009-2010 г. Подготвени са всички мощности и дружеството ще изпълни своите задължения пред обществото. До момента температурите не са паднали до пределната долна граница и топлоенергия се подава само за Дом „Майка и Дете” и няколко детски заведения. За съжаление обаче голям брой домашни абонати не проявяват съвестно отношение и не изпълняват задълженията си по редовно плащане на сметките. 

Според закона за енергетиката, след 2 неплатени фактури, доставчикът има право да спре топлоснабдяването. На практика това е неприложимо, тъй като „Топлофикация” няма право и не може да влезе в апартамента на клиента, който се явява частна собственост, за да изключи топлоснабдяването.

По този начин, въпреки огромните затруднения в условията на криза, Топлофикация Бургас се оказва най-коректният кредитор за гражданите. Кредиторът е длъжен бързо да предприеме действия за събиране и запазване на имуществото си, а „Топлофикация” приема всяко споразумение с длъжници в разумен срок. Като производител на социален продукт обаче дружеството поема тежеста да търси алтернативни и адекватни варианти за коректни отношения със своите абонати. 

За разлика от това обаче, единственият доставчик на природен газ „Булгаргаз” не проявява никаква търпимост спрямо Топлофикация, която влиза в задлъжнялост поради неплащането от страна на гражданите. Доставчикът на суровина веднага спира газа и това със сигурност ще обрече стотици хиляди души, както и институции, социални заведения, болници на студ през тежката зима.

До последно Топлофикация търси всякакви варианти, за да не се влиза в подобни унизителни и неприятни за хората съдебни процедури. В тази връзка около 1500 абонати са се възползвали от готовността на Топлофикация за преговори и са започнали да плащат ползваната от тях топлоенергия. Резултатът е, че делата не са заведени или са стопирани, а сериозни разходи за сметка на длъжниците са спестени. Други абонати категорично отказват да платят задълженията си, не са сключили и споразумения за разсрочено плащане. Това става както за сметка на Топлофикация, но най-вече за сметка на добросъвестните потребители, които не са длъжни да страдат от евентуално спиране на топлоподаването в разгара на зимата. Срещу подобна практика доставчикът е принуден да реагира и да заведе въпреки нежеланието си съдебни дела. Към момента броят на тези дела е 2700.

От години Топлофикация Бургас ползва услугите на специализираната българо-германска фирма за събиране на вземания Creditreform, като голяма част от длъжниците на Топлофикация са предадени на тази компания за събиране на техните задължения. Общата сума възложена на Creditreform за събиране възлиза на огромната сума от 5 392 513 лв към 3414 просрочили задълженията си абонати.

От общият брой подадени към Creditreform длъжници 2 244 вече са платили изцяло или са сключили споразумения и частично заплащат своите задължения към топлофикационното дружество. Това означава, че с 66 % от подадените неизрядни платци Creditreform е стигнал до разбирателство и те са заплатили изцяло или продължават да изплащат разсрочено просрочените си задължения. Събраната сума възлиза на 3 млн. лв, което е близо 56 % от възложеното към тях.

Значителен остава броят на абонатите, които не са извършили никакви плащания към Топлофикация Бургас въпреки, че срещу тях съдът е издал изпълнителен лист. Срещу тях се наложи да се образуват изпълнителни дела и при държавни, и при частни съдебни изпълнители. Предприети са предвидените в закона крайно неприятни, но последно възможни действия - запор на трудови възнаграждения, отнемане на задгранични паспорти, възбрана на недвижими имоти, опис на движимите вещи и др. Топлофикация Бургас и Creditreform искат да заявят на недобросъвестните граждани, че влизането в съдебни процедури носи изключително тежки последствия, изцяло в техен ущърб и те трябва да знаят това. Разбира се изцяло от тях зависи избягването на подобен неблагоприятен изход.

Много от потребителите отказват да плащат потреблението си на топла вода и парно под претекст, че не желаят да плащат сумите по служебните показания. Това не е приумица, или желание на Топлофикация Бургас, а е законоустановен способ, определен от законодателя за изчисляване на ползваната топлоенергия. Презумпцията е, че ако абонатът нарочно не осигурява достъп до уредите, се счита, че е ползвал нерегламентирано (т.е.крал) енергия. Служебните показания са регламентирана от Закона справедлива санкция, срещу подобно поведение и целят най-вече защита на коректните потребители.

Топлофикация Бургас дава възможност, в рамките на закона, да бъдат коригирани служебните показания в продължение на 2 месеца. За сравнение – в държавите от ЕС, времето за такава корекция се измерва в дни, а не в месеци както е при нас. Предстои приравняване на българското спрямо европейското законодателство и тези норми скоро ще бъдат валидни и в България!

В Европейското право също действа Законът за етажната собственост с право на контрол от съседите. Има и правило – границата на доставката на енергия е абонатната станция. И ако един в блока не плати два месеца, спира се топлината за цялата сграда.Така е в Полша, Чехия, Австрия, Германия, Холандия, Дания, Норвегия, Франция и др. страни от ЕС.

Експертите в енергийния бранш са категорични, че и в момента и в бъдеще най- евтиният начин за отопление ще продължи да бъде централното топлоподаване.


21.10.2009

 

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail