Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Решението на върховните магистрати е окончателно

      ВАС отсъди: Процедурата за ОУП на Община Бургас е незаконосъобразна

                               

                       Очаква се официално становище на МРРБ по процеса 

 

 

 

Уважаеми колеги,

 

 

Искаме да Ви информираме за окончателния резултат от сагата за законосъобразността на Договора за изработване на ОУП на Община Бургас. През последната година редовно ви държим в течение на този така важен проблем не само за стратегическия регион, но и за цялата страна. След поредицата от пресинформации по темата, ви запознаваме с най-актуалната новина, която се надяваме да сложи край на една несправедливост, с нюанси на нарушаване на законите..

Върховният Административен съд на Република България обяви окончателно процедурата довела до договора за изработване ОУП на Община Бургас за незаконосъобразна. Решението на последната инстанция на ВАС – Четвърто отделение е под номер 976 от 22 януари 2009 г. и не подлежи на обжалване.

 

Договорът за изработване проект на ОУП на Община Бургас бе сключен на 21.11.2007 г. между министър Асен Гагаузов от МРРБ, като възложител, и арх. Петко Йовчев, като управител на фирма „Атика Р5” ООД. Поради груби закононарушения при провеждането на конкурсната процедура и излъчването на победител, договорът бе атакуван пред КЗК от архитектска група „Гевренов и Стоев” ООД, която бе участник в конкурса. Наложи се проблемът да се представи пред ВАС, след проявеното от Комисията нежелание да отмени процедурата. Със свое решение 5076 от 29.04.2008 г. съдът констатира серия от закононарушения по няколко закона и разпореди на Комисията за защита на конкуренцията да се съобрази с изложените пред нея мотиви от „Гевренов и Стоев” ООД. Респективно горното решение още тогава прогласи невалидността на Договора между МРРБ и фирмата на Петко Йовчев.

 

След решението на Върховния съд, КЗК излезе с официално Решение 562 от 10.07.2008 г., в което обяви нищожност както на откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проект за изменение на общия устройствен план на Община Бургас”, така и на резултатите от конкурса.

 

Арх. Йовчев използва своето право да обжалва въпросните постановления пред по-висша инстанция отново във ВАС. Последното решение е произнасянето на съда по жалбата на „Атика Р5” срещу решението на КЗК.

 

В своето произнасяне съставът е счел, че Министъра на регионалното развитие и благоустройството не е нарушил закона в самото откриване на процедурата по провеждане на конкурса, но класирането на участниците и определянето на победител („Атика Р5”) са опорочени и съответно незаконосъобразни. Поради това ВАС „ОСТАВЯ В СИЛА решение 562 от 10.07.2008 г. постановено от КЗК по преписка 262/2008 г. в частта, с която КЗК е установила незаконосъобразност на решение РД 02-14-658/24.07.2007г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството за класиране на участниците и определяне на изпълнител в процедура за възлагане на....Проект за изменение на общия устройствен план на Община Бургас, открита с Решение РД-02-14-502/19.06.2007 г.”

 

Самият възложител МРРБ изпрати на 22.04.2008 г. специално писмо до Кмета на Община Бургас г-н Димитър Николов, в което информира, че „МРРБ е спряло процедурата по изпълнение на договора.... до произнасяне на компетентния съд с влязло в сила решение относно законосъобразността на проведената процедура. След получаване на посоченото решение, МРРБ ще процедира съобразно постановеното в него от съда.” Сега, след окончателното произнасяне на ВАС, следва че договорът с „Атика Р5” е резултат на редица предшестващи закононарушения в провеждането на конкурса. Разбира се, в производството за законността на процедурата ВАС не може да отмени самия договор, който е подписан от Асен Гагаузов, но присъдата за неговата незаконосъобразност е достатъчно категорична към Възложителя – МРРБ, още повече, че самото министерство е обявило, че ще се съобрази с решението на съда.

 

Освен юридическия казус тук съществува и много силен обществен и морален такъв. Възможно ли е ОУП-а на Община Бургас да се изработва по един сключен в следствие нарушение на законите на Република България договор!? А защо и как се е стигнало дотук не желаем да коментираме. За наше общо съжаление, европейските институции са дали своето категорично мнение за нивото на корупция в страната.

 

„Гевренов и Стоев” ООД, както и целият екип на дружеството ни са изключително обнадеждени от окончателното произнасяне на съда по нашата жалба. Без да преувеличаваме, може да споделим, че само преди година и половина подобно развитие изглеждаше почти нереално, на фона на ситуацията в страната. Високоотговорната работа, която свършиха магистратите и професионалното и компетентно задълбочаване в законосъобразността на въпросния конкурс доведоха до едно наистина обективно и справедливо решение. Нещо повече – индикацията пред цялото ни общество, че подобни опорочени обществени поръчки за важни обекти повече няма да бъдат толерирани в България.

 

За съжаление гражданската ни съвест на архитекти бе провокирана още веднъж от поведението на арх. Йовчев и неговите приближени, по повод опитите да се саботира процесът по изготвяне на ОУП на гр. Бургас. Нещо, което бе гласувано като съвсем отделна процедура от Общинския съвет. Информирани сме, както всички, за сключването на Договор за изработване на ОУП на града с Гражданско Обединение „ГеоЩрих” и приветстваме този акт. Познаваме колегите от екипа, като едни от най-добрите професионалисти не само у нас, многократно доказвали своите възможности. За наше учудване и възмущение, именно „Атика Р5” ООД и арх. Петко Йовчев единствени решиха да обжалват провеждането на процедурата, без дори да участват в нея, защото не прирежава необходимия европейски сертификат за качество. Йовчев е пуснал цели 3 жалби срещу изработването на ОУП-а на гр. Бургас!! Основният мотив на жалбите му е точно съдения договор за ОУП на Общината. Според Йовчев не може да се прави ОУП на града, след като неговата фирма имала вече сключен договор, който припокривал същата дейност. Подобна абсурдна логика означава, че ОУП-а на Общината не би трябвало да се изработва, тъй като се явява част от Националната устройствена схема на България например!

 

Държим да изложим становището си, че това според нас, като професионалисти, е недобросъвестен мотив, при положение, че точно МРРБ е дало специално писмено становище, че възлагане на ОУП на града е напълно допустимо, отделно от ОУП на Общината.

 

Кой има интерес да саботира развитието на град Бургас и целия регион? Кой има интерес да запази досегасъществуващия десетилетия вреден монопол върху облика и градоустройството на втория по икономическа мощ административен център в страната? Ясно е, че подобни желания вече са обречени и са по-скоро присъщи на едно безвъзвратно отминаващо „лошо” време за България. 

 

Жалбите на Йовчев пред КЗК бяха отхвърлени, но ако бяха минали с колко години щеше да се задръсти развитието на Бургас? И какво би коствало подобно „извиване на ръцете” на жителите и гостите на града? Отговорите на тези въпроси са пред погледа ни всеки ден. Амбицията да управляваш еднолично и доживотно развитието на един от най-големите градове в България, не е нещо което може да определя бъдещето на едно европейско общество. И защото грозното статукво не ни харесва, ние искаме да го променим в полза на общото добро. Не можем да бъдем безучастни свидетели и като граждани и като специалисти на осребряване на корупционни практики в полза на лична изгода.

 

Искаме да помолим колегите от „ГеоЩрих” да не местят вековния център на Бургас, както обяви, че щял да прави Йовчев! Той бе много години главен архитект на града и областта и показа нагледно своите възможности. Да призовем новия екип да поправи огромните недомислия в градоустройството, наследени през годините  на този иначе красив морски град и да го превърнат в нещо наистина уникално, с което да се гордеят всички българи!

 

Надяваме се да успеем в мисията си, за да направим бъдещето си по-хубаво от настоящето и по-смислено от миналото.

 

 

 

 

 

 

 

„Гевренов и Стоев” ООД

Ясен Василев - прокурист

09.02.2009

 

 

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail