Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Стачна готовност в ТЕЦ Сливен заради решение на ДКЕВР

 

Синдикатите в „Топлофикация Сливен” ще обявят стачна готовност, ако решението на ДКЕВР за новите цени на топлинната и електрическата енергията не бъдат спешно преразгледани. Секциите на КНСБ и КТ „Подкрепа” са единни в позицията си, че спрямо предприятието е допусната несправедливост, която го води към фалит. Те са изпратили декларация до министър председателя Пламен Орешарски, до министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев и председателя на ДКЕВР Боян Боев. В нея синдикалните лидери изразяват безпокойството си от решението на регулатора и „лавината” от съкращения, която ще го последва. В „Топлофикация Сливен” работят 300 души, от дружеството зависи съдбата на 700 миньори в „Мина Черно море” и на стотици други работници и служители, ангажирани непряко с дейността й. Хиляди ще са семействата, останали без препитание, считат синдикалистите.

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/ намали цените на топлинната енергия и ел.енергията, произведена по комбиниран способ в топлофикациите, за периода от 1 юли 2014 г. до 1 юли 2015 г. Цената на топлинната енергия за  ТЕЦ Сливен е намалена с 3.6%. С най голям процент в страната – 12%, е намалена и цената, на която НЕК ще изкупува произведената тук ел.енергия. Не са признати заложените от дружеството разходи за този период. За 2014 г. е било предвидено 10-процентно увеличаване на фонд работна заплата, което ДКЕВР отхвърли. Заплатите в дружеството не са променяни от 2009 г. Сега държавната комисия още веднъж лишава работещите в ТЕЦ-а от възможността да подобрят жизнения си статус чрез компенсиране поне на част от натрупаната през последните години инфлация.

В уводната част на раздела за „Топлофикация Сливен” в доклада на ДКЕВР е записано: „Въз основа на направения анализ на база общата балансова структура към края на 2013 г. може да бъде направен извод, че общото финансово състояние на „Топлофикация Сливен” ЕАД е лошо. Дружеството през текущата година влошава общата ликвидност, което е индикатор, че не разполага с оборотни средства за обслужване на текущите задължения.”

Искаме да разберем с намаляването на цените ли ще се подобри финансовото състояние на дружеството или с определянето на тези цени се цели фалит и закриване на дружеството, питат синдикалистите.

Поставена при нови условия „Топлофикация Сливен” няма да може направи необходимите инвестиции, за да приведе дружеството към изискванията, поставени от ЕС за периода 2013 – 2020 г.   

Решението на държавния регулатор ще доведе до поредица от негативи, които ще засегнат не само „Топлофикация Сливен”, твърдят в декларацията си синдикатите. Дружеството няма да може регулярно да се разплаща със своите контрагенти, доставките на суровини ще бъдат ограничени, което ще застраши предстоящия отоплителен сезон. В Сливен ще бъде спряно отоплението на над 8000 домакинства, 10 училища, 3 болници, 25 детски градини и 20 учреждения. ТЕЦ-ът няма да може да се разплаща с основния си доставчик на суровина – „Мина Черно море”. Това ще обрече мината на фалит в разрез с твърденията на правителството, че иска да стимулира българското производство.

Синдикалните секции на КНСБ и КТ „Подкрепа” при „Топлофикация Сливен” настояват ангажираните институции да предприемат необходимите мерки за промяна в решението на ДКЕВР. В противен случай заявяват готовността си да предприемат всички разрешени от закона действия до постигане на исканията им.

 

4.07.2014 г.

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail