Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Законодателни промени предлага Топлофикация Бургас

Дружеството иска топлинните счетоводители сами да събират сметките от клиентите си, а държавата да въведе мерки за стимулиране на топлоснабдяването

Законът за енергетиката да се измени така, че да даде възможност на потребителите на топлоенергия в една и съща сграда с решение на общото събрание да избират свободно начина на разпределение на енергията - чрез дялово разпределение или по друг начин. Това предложение внесе „Топлофикация Бургас” в Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм на Народното събрание. Сега потребителите, недоволни от фирмите за топлинно счетоводство и тяхното дялово разпределение, нямат друга алтернатива освен да се откажат от топлоснабдяване, което води до загуба на клиенти.

В никоя страна от ЕС няма задължение за 100% дялово разпределение. Във Финландия дори няма дялово разпределение, а това не пречи там енергийната ефективност да е висока, обосновава искането си бургаската топлофикация. Тя настоява методиката за дялово разпределение да се опрости максимално. В момента методиката е изключително сложна, наситена с теория, а това отблъсква абонатите и ги тласка към по-лесните и разбираеми начини на разпределение. Така и сега, когато предстои смяна на топломерите заради изтеклия им гаранционен срок, повечето от абонатите ще предпочитат да приемат по-несправедливия, но по-ясен начин за разпределение на топлинната енергия, коментира зам.-изпълнителният директор на Топлофикация Бургас инж. Въльо Дучев. Според него ползите от топлинното счетоводство ще бъдат налице само когато услугата е с необходимото качество. Но трябва да се промени и съзнанието на хората по отношение на съвместното съжителство в сградите етажна собственост. Изправени отново пред избор абонатите, които се намират на по-висока степен на развитие, ще приемат дяловото разпределение. Съседите, които не си вярват ще приемат другия начин като по-лесен за контрол.

Топлофикация иска още от закона да се изключи задължението на топлоснабдителните дружества да събират възнагражденията на търговците за дялово разпределение (ТДР), които се дължат от потребителите. Защото това поставя в неравностойно положение топлофикациите, която също предлагат услугата дялово разпределение. Такъв е случаят с “Топлофикация Бургас”. Според изискванията на сега действащия закон, тя трябва да събира сумите от потребителите, на които друга фирма е извършила дяловото разпределение, и прави не малко разходи за това. В голяма част от случаите става въпрос и за съдебни разходи.

Топлофикация Бургас предлага фирмите за топлинно счетоводство сами да събират от клиентите си сметките за извършената от тях услуга. Само така те ще бъдат поставени изцяло в пазарни условия на основата на конкуренцията. Сега тези фирми упражняват дейността си на готово и нямат стимул да работят – събрало или не вземанията си, топлофикационното дружество е длъжно да изплати 100% от това, което им дължат потребителите. При това състояние на нещата топлоснабдителните дружества трупат само негативите от дейността на търговците за дялово разпределение.

Топлофикация предлага в Закона за енергетиката категорично да бъде постановено, че плащанията за топлинна енергия не са периодични плащания. Неяснотите в закона водят до противоречива съдебна практика, при която един съдебен състав отсъжда, че това не са периодични плащания, а друг ги счита за периодични. Плащанията за топлинна енергия се определят ежемесечно на база на консумираната топлинна енергия. Тъй като консумацията е различна за всеки месец, то и плащанията не са еднакви по размер за всеки месец, а това е основното изискване за периодичните плащания, разясняват мотива от дружеството. В противен случай всяка покупка на каквато и да е стока, хляб сирене или каквото и да е, извършвана всеки месец в различни количества, е периодична доставка, т.е. в страната съществуват само периодични доставки.

Общо 14 точки включва предложението на „Топлофикация Бургас” ЕАД за промени в законодателната и регулаторна рамка. Дружеството иска при незаявена промяна на собствеността неплатените сметки да се дължат солидарно от старите и новите собственици. Солидарност при плащанията да има при отдаване под наем. А когато длъжниците – физически лица имат само едно жилище, вещи от него да могат да бъдат изземвани като обезщетение за неплатени сметки. Бургаската топлофикация се обявява против идеята за изключване на цели сгради когато 50% или 75% от потребителите на топлинна енергия дължат повече от две неплатени сметки. В закона да се включат и конкретни мерки за стимулиране на централизираното топлоснабдяване като най-ефективният начин за колективно отопление, спестяване на първичен енергоресурс и квоти парникови газове. Да бъдат предвидени и мерки за стимулиране на комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия, тъй като тази технология води до икономия на около 30% първичен енергоресурс. Мерките могат да включват гарантирана висока норма на възращаемост, която ДКЕВР утвърждава, по-ниски данъчни ставки, отпускане частично или изцяло на безплатни квоти на СО2 за производство на електрическа енергия и др. Да се спре задържането на цените на електрическата енергия за крайните потребители, което води до стимулиране на използването на електрическа енергия за отопление, а в същото време нейното производство е с много по –ниска ефективност и по-замърсяващо, предлага още „Топлофикация – Бургас”.

26.10.2010

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail