Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Поморие – две години възход в условия на криза

Общината дава приоритет на социалните проекти

В Поморие предстои да бъде изградено модерно яхтено-пасажерско пристанище в България. Проектът предвижда цял комплекс, който ще се оформи около бъдещото пристанище с марина. Прилежащата към новото съоръжение пешеходна алея ще бъде озеленена със средиземноморски видове. По протежение ще бъдат разположени търговските обекти, които са изцяло по европейски модел. Там ще бъде ситуирана и рибената борса, както и рекреативно-развлекателна зона, която ще даде широки възможности за развитието на бизнеса. Тези проекти ще обогатят туристическия потенциал не само на морската община, но и на цялата ни Черноморска дестинация, е мнението на туроператори. Очакваните резултати са засилване инвестиционния интерес към региона. Миналата година Община Поморие успя да придобие от държавата пристанището и имотите обхващащи трасето на бившата ж.п. линия  от манастира „Св. Георги” по протежение на брега към стария град.

За пристаните

Предвидени са три кея за яхти, един от които - за малки пасажерски кораби. На новото яхтено пристанище ще могат да акостират над 600 плавателни съда. Ще бъде запазено Рибното пристанище в Поморие. То ще бъде модернизирано, ще бъдат изградени и  нови съоръжения. Рибна борса и рибен ресторант са сред предвидените нови придобивки за жителите и гостите на черноморския град. Ще  бъде изградена нова прилежаща инфраструктура, нови подходи към пристанището. Ще се създаде и трикилометрова изкуствена плажна ивица. Тя ще  е уникална  по рода си за страната с изкуствени подводни рифове. Цялата инвестиция само за пристана е предвидена да бъде около 24 млн. лв.

По инициатива на кмета инж. Петър Златанов бяха разработени амбициозни проекти за новопридобитите собствености. За две години коренно беше променен облика на общинския град и неговите квартали. Стойността на извършените ремонти и строителство възлиза на над 8,5 млн. лв. Инвестираните средства са в пряка връзка с дългосрочната програма за развитие на общината в най-адеквантия за нея отрасъл – туризма. Според дълбокото убеждение на инж. Петър Златанов в момент на криза и дълбока стагнация, това е огромно постижение. Само така, може да се обезпечи развитието на туризма.

Чрез инвестициите в красива градска среда

Главно бяха реконструирани две основни пешеходни зони. Наред с това са обособени красиви зелени площи и художествено осветление, което разкрива Поморие в нов, непознат и атрактивен облик. Освен в общинския град  рекострукции, канализации и благоустроявания бяха извършени и в няколко съставни селища на общината. Ремонтите на улици и пътища обхванаха всички населени места като вложените средства за това са близо 3,5 млн. лв.

Започна газификацията на Поморие

Проектът е очакван от много време и ще облекчи значително енергийните разходи, както на общинската администрация така и на домакинствата. Всеки един гражданин може да види проекта на газопреносните трасета и да изкаже своето мнение по тях. Проектът е на разположение в общинската администрация.

Наред с благоустройството е социалната програма

През последните две години Община Поморие вложи изключително големи за мащабите си средства в грижата за подрастващите и социално уязвимите граждани. Това е в унисон с личната кауза на Кмета Златанов за оказване на специални грижи и внимание за тази част от обществото. Реновирани основно и в отличен вид в момента са 4 учебни заведения и две здравни служби. Закупен е модерен скенер за многопрофилната болница в града. Една значима придобивка, която пести много време и средства на нуждаещите се от специализираното изследване. Сградата на МБАЛ-Поморие беше санирана с оглед енергийната ефективност и пестенето на средства за отопление. Всичко това е инвестиция в здравето и живота на хората, е мнението на общинското ръководство.

Истинска гордост за Поморие е дневният център за възрастни хора, в който са инвестирани  883 421 лв. Общинската администрация, в грижата си за подрастващите, възкреси доста спортни площадки и извърши цялостна реконструкция на помещение, което бе пригодено за отглеждане, обгрижване и възпитание на деца с увреждания.

По проектите за регионално развитие

са заявени за реконструкция  и модернизация 6 детски градини и учебни заведения, 2 читалища, център за възрастни хора в с. Каблешково. Планираните инвестиции в крайбрежната алея превръщат Поморие в прекрасен град със Средиземноморска визия. Задължително се предвижда разширяване на капацитета на Пречиствателната станция до 100 000 екв. Жители, за да се опазят водите на залива чисти.

Община Поморие се превърна в пример на най-динамично развитие през последните години. Това става възможно, както благодарение на прекрасните природни дадености, така и на добрия инвестиционен климат. До момента общината участва с 14 проекта по оперативни програми за регионално развитие, които обхващат основно обекти в сферата на образованието, здравеопазването и благоустрояването. Търсят се възможности за реновиране на урбанизираните територии, които да станат още по-атрактивни и интересни за бъдещи инвестиции.

Населението на общината в момента е 28 542 души, които населяват 2 града и 15 села.

19.11.2009

 

 

 

 

 

 

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail