Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Пет години комплекс за втечнени въглеводородни газове към „БМФ Порт Бургас”

Единственият морски пристанищен комплекс в България, специализиран за разтоварване на втечнени въглеводородни газове стана на пет години. Годишнината от създаването му бе тържествено отбелязана в „БМФ Порт Бургас” ЕАД – концесионер  и оператор на Пристанищни терминали „Бургас Изток 2“  и „Бургас Запад“.  В качеството си на домакин, изпълнителният директор на „БМФ Порт Бургас” Борис Балев посрещна гостите на тържеството за „рождения ден” на комплекса: заместник областният управител на Бургаска област Владимир Крумов, Ангел Забуртов – Генерален директор на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, представители на Община Бургас, на ИА Морска администрация, както и служители и работници в дружеството.

„БМФ Порт Бургас” стана концесионер на Пристанищен терминал „Бургас Изток 2“  през 2012 г. и, за да посрещне нарастващите изисквания на товародателите, веднага започна да обновява мощностите и да изгражда нови съоръжения.  Изграждането на комплекса за втечнени въглеводородни газове започва през август 2014 г.. Пет месеца по-късно – през януари 2015 г. претоварното съоръжение вече е въведено в експлоатация.

Предимствата, които комплексът дава за обработка на кораби и товари представи Златин Щуров – ръководител на комплекс Втечнени въглеродни газове /ВВГ/ в „БМФ Порт Бургас“ ЕАД, като благодари на многобройните институции, фирми и експерти, взели участие в изграждането на съоръжението.

За да изгради новия комплекс, концесионерът  разширява съществуващия буферен склад за течни горива, намиращ се на територията на Терминал „Бургас Изток 2“.  Супер модерното съоръжение отговаря на всички национални и международни изисквания. Изградено е съобразно строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Спазени са нормативните изисквания за устройство и безопасна експлоатация на газови съоръжения и инсталации за ВВГ, на съоръжения под налягане, както и специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митнически органи върху средствата за измерване на акцизните стоки. 

Комплексът разполага с ж.п.наливна естакада с 6 товарни точки и една автоналивна естакада. Интегрирана е автоматизирана система за отчетност с ж.п. и автовезни, изградени са предпазни стени от 4 до 6 метра, модерна противопожарна и газо сигнализираща система, както и видеонаблюдение.   

Друго иновативно съоръжение е системата за втечняване на газови пари, която има възможност за втечняване на газовата фаза, генерирана на борда на кораба по време на разтоварния процес.

Комплексът има възможност да обработва кораби с максимално газене 6.3 м и максимална дължина 120 м, като проектната норма за разтоварване на танкери е до 2000 мт за 24 часа.

Съоръжението е специализирано за товаро-разтоварни дейности на втечнен газ пропан-бутан, който се доставян за нуждите на газостанции, газови и промишлени инсталации, за отопление на  сгради. До изграждането му целият внос на пропан-бутан у нас се е извършвал през пристанища в Румъния.

С въвеждането в експолатация на специализирания комплекс за разтоварване на втечнени въглеводородни газове „БМФ Порт Бургас” включва нов продукт в обхвата на обработваните товари, като предоставя значително по-ефективна услуга на товародателите от България, Сърбия и Македония.. Броят на обработените кораби непрекъснато нараства – от 11 през 2015 г. до 42 през 2019 г.

януари 29, 2020

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail