Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Община Несебър започва нов международен проект

Кметът на Община Несебър Николай Димитров сключи договор по Програмата за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море 2014-2020“ по проектно предложение „Паметници в природата: креативно съжителство“

Водещ партньор по проекта е „Европейски център за византийски и пост-византийски паметници“ в гр. Солун, Гърция.

Продължителността на проекта е 24 месеца и ще се изпълнява в партньорство с:

Цикладски острови, Гърция

Община Тира, Гърция  

„Гръцки център за морски изследвания“, Гърция

“Сдружение за кипърски проучвания“, Кипър

Отдел „Гори“ към „Министерството на земеделието, природните ресурси и околната среда“, Кипър

Институт за културни паметници „Гани Страцимири“, Албания

и наблюдаващи партньори:

Вселенска патриаршия, гр. Истанбул, Турция

„Гръцка асоциация за градско и регионално планиране“, Гърция  

Целта на проекта е да се анализира и оцени в каква степен са защитени природните ресурси и културното наследство в балканско-средиземноморския регион. Основните методи, които ще бъдат приложени при този анализ и оценка, са интегрирано планиране и общи управленски стратегии в райони, които са под защитен режим  и в същото време са предмет на засилен туристически интерес.

Обектите, които участват в проекта - о-в Санторини, Гърция;  Старинен град Несебър, България; Бутринт, Албания; горите „Кикос“ в Кипър - са именно пример за това. В рамките на проекта ще бъде проучено в каква степен пилотните региони са засегнати от човешката намеса и от промените в климата. Ще се обърне специално внимание на биоразнообразието, на хабитатите в защитените природни местности, както и на опазването на застрашените видове и културното наследство.    

При изпълнението на проекта, фокусът ще бъде насочен към изследване на връзките между природата и културата на базата на нова сертификационна система: „Бранд за популяризиране и защита на природната и културна среда“, която ще представлява специално разработен модел за популяризация и опазване на културните и природни ценности. Чрез този иновативен подход, проектът ще допринесе към необходимостта от създаване на „интегриран мениджмънт“, насочен към изграждане на здрави връзки между околната среда и културното наследство, добавяйки стойност, определяйки мерки за защита и ограничавайки натиска върху тях..

Общият бюджет на проекта е 1 289 306,26 евро, от който за Община Несебър са предвидени – 236 954,04 евро.

Разработената по линия на проекта методология ще може да бъде използвана и прилагана на по-късен етап и върху други природни и културни обекти, които по един или друг начин са засегнати от различни форми на натиск и от климатични и урбанистични промени.

15.03.2019

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail