Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

„БМФ Порт Бургас“ търси коментарите и препоръките на работниците

В подобряване на работната среда и техниката само за последните три години дружеството е инвестирало над 32 млн. лева

„БМФ Порт Бургас” търси мнението и препоръките на работниците на територията на пристанищните терминали „Бургас Изток – 2” и Бургас Запад”.  Концесионерът е поставил 3 кутии за обратна връзка на местата с битово предназначение и в една от работилниците. В тях работниците чрез писма могат да съобщават на ръководството с какви трудности се сблъскват при изпълнението на задачите си и какви очаквания, коментари  и идеи за оптимизиране на работния процес имат.  Новаторският подход дава възможност „да бъде чуто мнението” на работниците. Според Весела Джунджурова – главен юрисконсулт в дружеството, ефективната комуникация с работниците засилва ангажираността им към целите, стратегията и ценностите на компанията.

Обвързването на фирмения интерес с хората, които работят на пристанището, е генерална политика за „БМФ Порт Бургас”. Ръководството се стреми  всяка крачка в развитието на компанията да носи удовлетворение на целия състав от работници и служители. За постигането на тази цел се използват всички възможни средства – от инвестиции в нова механизация до бонус – система на заплащане и разширен обхват на социалната програма. 

За 7-те години концесия компанията е вложила и инвестирала в пристанищни съоръжения и машини над 250 млн. лв. Само през последните 3 години разходите за нова техника надхвърлят 25 млн. лв. Закупени са 5 мобилни 100-тонни крана, единият от които е произведен по поръчка на дружеството – за обработка на меден концентрат. Набавени са и 8 нови кошотоварачни машини, 6 контейнерни повдигача, 7 нови телескопични товарачи, 6 мотокара и др. Бюджетът за закупуване на нови машини се залага всяка година съобразно очаквания товарооборот, уточнява техническият директор Стоян Петков. Наред с обновяване на техниката, стремежът  на ръководството е да превърне бургаското пристанище в „зелено”. Затова постоянно се осигуряват специални добавки за двигателите с вътрешно горене и се прилагат  модерни енергоспестяващи технологии.

За работниците новата техника означава  по-комфортни и безопасни работни места и по-висока производителност. Кабините са климатизирани,  обезопасени, снабдени с датчици и камери. Обработването на товари става по-бързо, а въведената бонус-система осигурява заплащане на премии и повишава доходите на работниците. Само за последните 2 години при заетите с товаро-разтоварни дейности е налице ръст при заработките от 126 %.

Преди доставянето на всяка от новите машини техните оператори преминават през обучителни курсове в Центъра за професионално обучение. Центърът е създаден, за да осигурява възможност за  квалификация на работниците в дружеството.  Неотдавна той получи лиценз за обучението на 5 нови специалности: монтьор на подемно-товарна техника /кранист/, монтьор на автотранспортна техника, техник на железопътна техника /локомотиви и вагони/, заварчик, шлосер.  За всички работници в дружеството обучението в Центъра е безплатно. Там квалификация могат да придобиват и желаещи, които не работят в компанията.

„БМФ Порт Бургас” е един от най-големите работодатели в Бургаска област. В дружеството работят 920 души, въпреки че като концесионер на  пристанищните терминали то има задължение да поддържа персонал от 547 души. Съкращения не са правени през последните  четири години и не се предвиждат такива. Предстоящи са нови назначения.

От 2012 г. до края на 2018 г. средната работна заплата в предприятието е увеличена с над 60%. Сега тя е значително над средната заплата за Бургас  и региона.

Работниците оценяват  добрите условия за труд и безопасност, достойното заплащане и социалните придобивки, обяснява Никола Косев – директор „Експлоатация пристанищен терминал Бургас Запад”. Затова и желаещите да постъпят на работа в дружеството са много, а назначения се правят всеки месец.

Компанията се развива изключително бързо и за мениджмънта е важно  поддържането на добър социален климат. Всеки месец заседава комитет по условията на труда, в който участват и работници. Социалните придобивки са с обем, значително по-голям от изискванията на закона. Ежегодно се провеждат профилактични медицински прегледи в много по-широк диапазон от изискуемия. На работниците в специализираните комплекси ежедневно се осигуряват детоксикиращи напитки, а веднъж годишно –  балнеолечение. Работното и предпазното облекло отговарят на най-високите стандарти – годишно изразходваните средства за тях надхвърлят 400 000 лева. За отпуск и почивка всеки работник и служител получава и допълнителни средства над заплатата.  Осигурено е столово хранене, всички битови помещения и санитарни възли по места са изцяло обновени, а в двата терминала на разположение на работниците са напълно оборудвани фитнес зали.

Какво още може да се  направи, за да се подобрят условията на труд и да се улесни производствения процес, сега трябва да кажат работниците. Ръководството на дружеството очаква техните коментари в кутиите за обратна връзка, поставени на територията на двата пристанищни терминала.

 

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail