Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Магазин „Ритони” осигурява уникално обучение за своя персонал

    След многобройните си успешно проведени социални кампании и обществени инициативи, търговска верига „Ритони” ще проведе уникален курс на обучение за повишаване квалификацията на своите служители. Той започна на 18.08.2007г., събота, и ще протече последователно на два интервала. Първият от които, от м.август до м.октомври, а втория – през месеците февруари и май 2008г. Семинарът ще се провежда през уикендите за улеснение на служителите на магазин „Ритони”.   

    Лекторският курс ще се реализира по уникална и нетрадиционна схема. Разпределен е в четири програми съобразени с различните видове персонал. Всяка от програмите ще включва по няколко модула, в които са конкретизирани задачите за изпълнения, както и нивата, които трябва да бъдат постигнати. При необходимост модулите могат да се реализират и в друга последователност. Първите две програми са предназначени за обучение на продавач-консултантите и отговорници на търговските зали, складове и обекти. А другите две, са за дилърите и висшия мениджърски екип.

    Методите които ще се прилагат по време на курса ще бъдат интерактивни. Ще се използва откритата форма на контактуване, тестови и диагностични методики, както и метода на творческото разкриване. Чрез открит форум, дискусии и казуси ще се представят най-добрите търговски модели в европейски и световен мащаб.         

    Курсът на обучение ще протече много динамично, в три основни направления. Първото е, установяване състоянието на квалификацията на персонала като изходна точка за придобиване на нови знания и умения. Следващото направление е разкриване на добрите и доказани европейски практики в маркетинга и търговската дейност. И не на последно място да се насочи внимание към някои откроили се проблеми за решаване и изготвяне на една препоръчителна програма с конкретни препоръки към ръководството на компанията.                     

    По време на семинара ще бъде обърнато внимание на равнището на привързаност към целите на фирмата, качеството на комуникациите с различните видове клиенти и партньори, личната култура и фирмената етика в управлението на поведението.

    Консултантският екип, който ще проведе курса на обучение е специално подбран, за да отговори на високите изисквания. Съставът е от доказани, квалифицирани, опитни и авторитетни лектори от „Университета за национално и световно стопанство” - София и от „Икономическия университет” - Варна. Сред тях се отличават имената на проф.д-р Никола Димитров, ръководител на проекта, проф.д-р.и.н. Юлия Узунова, , доц.д-р Евгения Тонкова и др. Те са членове на някои от най-големите международни и европейски асоциации в сферата на маркетинга и търговската дейност – „Международна агенция за предприемачество”, „Европейската асоциация за консултиране”, „Асоциацията за защита интересите на потребителите” и др.

    Обучението ще се извърши на място, чрез обособяването на отделни целеви групи с различна професионална компетентност. В една целева група ще има до 18 души. След завършване на курса участниците ще получат специални удостоверения.      

    Целта на курса е да отговори на изискванията на европейските стандарти, да се повишат знанията и да се усъвършенстват уменията на персонала и на мениджърския екип като важен и неизменен фактор за по-високата конкурентна способност на фирмата, както на локалния, регионалния, така и на националния пазар.

    „Подобен семинар е прилаган досега само в няколко от най-големите компании в тежката индустрия в гр.Варна. Така моделиран курсът е наистина уникален и не е реализиран досега, затова „Ритони” ще бъде първата фирма в Бургас и в страната, в която той се прилага” – сподели ръководителят на проекта проф. д-р. Никола Димитров.

    За грижите и положителното отношение на търговска верига „Ритони” към повишаване квалификацията на своите служители, свидетелства и намерението на ръководството след приключване на курса да спонсорира най-добрите от тях да продължат обучението си в някои от престижните университети в страната.

    Програмата на курса е абсолютно адекватна на международните изисквания и практика и дава възможност на фирмата за дългосрочни инвестиции и кандидатстване за финансиране от европейските фондове.      

    Чрез този уникален квалификационен курс, търговска верига „Ритони” ще бъде сред първите фирми, които ще изведат ефикасни начини за бърза продуктивност и дългосрочни победи в организацията и управлението на търговската дейност, и формиране на едно ново разбиране за екипна и организационна ефективност, подчинени на личната удовлетвореност. 

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail