Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Топлофикация-Бургас – с висока оценка от държавата

Производството на когенерационна енергия е по световни стандарти

Най-висока оценка за своята работа получи „Топлофикация” Бургас от Държавната комисията за енергийно и водно регулиране /ДКВЕР/. Отличната атестация бе направена, за да се защитят официалните държавни лицензи на компанията. ТЕЦ-а притежава 2 лиценза за работа, чиито изисквания е длъжна да изпълнява. Единият е за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия (т.нар. когенерация), а другият лиценз е за пренос на топлинна енергия  в рамките на 20 години. Периодично ДКЕВР извършва пълен одит и щателна проверка дали дружеството спазва всички предписания и извършва дейността си в съгласие с националните и европейски изисквания. Подобна проверка от държавната институция се извършва за втори път в Бургас.

В продължение на три дни експертите провериха цялостното управление на дружеството, всички инсталации и системи в централата за производство на електрическа и топлинна енергия, както и центъра за обслужване на клиенти. Всички сигнали, постъпващи в енергийния доставчик и молби за присъединяване към тяхната система, са били удовлетворявани в законовите срокове и е било незабавно отговоряно на постъпилите питания. В дружеството са изградени и функционират системи за информация и управление на енергийните съоръжения в централата и за събиране и визуализиране на данни от топло преносната система. Aвариите се отстраняват за часове и се подменят своевременно дефектирали инсталации. Установено бе, че специалисти на „Топлофикация”-Бургас навреме са извършили необходимата метрологична проверка на уредите за търговски измерване на топлинната енергия.

„Топлофикация- Бургас” изпълнява стриктно приетите от държавния регулатор показатели за качество на услугата топлоснабдяване. Компанията има утвърден от министъра на енергетиката собствен алгоритъм за пресмятане на режимните фактори и на количеството на комбинираната електрическа енергия за 2009 г. Подадено е заявление за утвърждаване на същите параметри за идващата 2010 година.

Обект на най-щателна проверка от инспекторите бе системата за когенерация /комбинираното производство за ел. и топлоенергия/ и дали тя отговаря на изискванията за икономия над 10 % на гориво. Горната границата на икономия от 10 % се счита за показател висока ефективност на всяка подобна инсталация. Констатацията от обследването е, че в „Топлофикация” Бургас икономията на гориво е изключително висока, между 16 - 17 %, което я прави високоефективна. Тези стойности са показател за нивото на производствените съоръжения, в които бяха инвестирани милиони евро.

Мащабната проверка извършена от държавата за състоянието на Топлофикацията в Бургас показа, че предприятието не само се намира в отлично състояние, но изпълнява критериите на най-високите европейски и световни изисквания за модерно, ефективно и екосъобразно производство на топлинна и електрическа енергия.


30.11.2009

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail