Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

„Приморска Странджа” в Ахтопол посрещна първите си посетители

„Приморска Странджа” в Ахтопол посрещна първите си посетители

Информационно посетителски център „Приморска Странджа” отвори днес врати в гр. Ахтопол, община Царево. На официалната церемония по откриването присъстваха инж. Тони Кръстев – директор на Изпълнителна агенция по горите, Пейчо Върбанов – директор на Югоизточно държавно предприятие, Румен Желев – народен представител, Георги Лапчев – кмет на Община Царевo, екипът на ДПП „Странджа”, както и десетки жители на Ахтопол, които с нетърпение очакваха да разгледат най-новата придобивка на града си.

IMG_0770

Сградата и дворът на старото кметство са изцяло реновирани за новото им предназначение. Центърът има важната задача да представя на българските и чуждестранни посетители Природния парк – история, животински и растителен свят, правила за поведение, бита и традициите на населението. В него е събрана цялата необходима информация за приморската част на Парка и възможностите за природосъобразен туризъм на цялата територия.

„Всички ние oсъзнаваме голямата значимост на проблемите, свързани с опазването на биоразнообразието, на горския ресурс и на природата. Сигурен съм, че новият център не само ще осигури непосредствен контакт на природолюбителите с биологичното разнообразие на защитените територии, но и ще подобри условията за неговото популяризиране като атрактивно място за всички любознателни ученици, посетители и туристи не само в страната, но и извън нейните предели”, сподели в словото си на откриването инж. Кръстев.

Експозициите са групирани в няколко тематични области, представени с модули, табла, интерпретативни средства и пособия, както и със снимков материал, видео филми и презентации. По тавана на помещението „летят” макети на 10 вида птици, типични за ПП Странджа, а информационни карти ги представят подробно. Модулът „животински следи” учи гостите на центъра как да разпознават следите на 20 вида животни и птици. Дървен пъзел показва каспийска блатна костенурка, която е рядък вид, срещаща се в ПП „Странджа“.

IMG_0726

На релефен светещ макет на ПП Странджа са нанесени населените места, защитените местности, туристическите пътеки, интерпретатвни маршрути, както и обозначения на пътната инфраструктура.

В дворното пространство са обособени обучителни модули, представящи резерватите, защитените местности и природните забележителности в Парка. Чрез специални табла, съдържащи богат снимков и текстови материал, посетителите могат да получат информация на три езика – български, английски и руски.

Един от най-интересните експонати е градинка, в която са обособени лехи с билки. Тя дава възможност за пряко запознаване с лечебните свойства на странджанските растения и тяхното приложение в бита.

IMG_0729

ИПЦ „Приморска Странджа” се намира на ул. „Странджа” № 18 в Ахтопол. Проектът за изграждането му е реализиран от Дирекция на Природен парк „Странджа” към Изпълнителната агенция по горите по проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”

30.10.2015 г. 

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail