Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

ТЕЦ Сливен – водеща в икономически и екологичен аспект

Предсказуеми цени и нови технологии правят Топлофикация желана от гражданите

 

      Топлофикация Сливен отчете драстично увеличение на абонатите си и събираемостта на сметките от гражданите в края на отоплителния сезон. Едновременно с това в предприятието се въвеждат целево най-авангардни нови технолигии за повишаване на ефективността на производството и екологичната безопасност. Резултатите от отоплителен сезон 2009/2010 са изцяло положителни. Това съобщи днес на специална пресконференция изпълнителният директор на ТЕЦ Сливен инж. Ангел Ангелов.

       С цели 62 броя, или около 40% се е увеличил броят на абонатните станции само за последните няколко месеца. В настоящия момент, работят 230 абонатни станции, от всичките 360, с които е разполагало дружеството. Този „бум” в потреблението на парно и топла вода води до близо 1500 нови домакинства. Процесът обаче не спира до тук. Хората се присъединяват масово към централното отопление в следствие на изгодните промоции, които доставчикът на топлоенергия предложи в града на сините камъни тази зима. От октомври Топлофикация Сливен въведе единствени по рода си промоции за своите потребители, които включваха пределни горни цени на сметките, определени на кубически метър жилищно пространство и 100% поемане на сумата за сградна инсталация от производителя. Отоплението през изминалите месеци е протекло без нито една авария, въпреки че повечето мощности са над 40 годишни. Анализите от последния месец показват, че суми от 20 до 50 лева са платили 25 % от абонатите, от 50 до 100 лв- 38.23%, а над 100 лв- 15 %.

       Събираемостта на вземанията се е увеличила до 80 %. Само 260 (или 5% от всички) са недобросъвестните абонатите от общо 5400. За некоректните платци, които дължат около 30 000 лева на производителя догодина няма да има промоционални договори.

       През лятото влиза в сила промоцията за топлата вода и за юридически лица с таван от 5 лв на кубически метър. Ако дяловото разпределение покаже по-малко, то клиентите ще заплащат по-малката сума, а ако са я надвишили те ще дължат 5 лв/м3, като разликата е за сметка на ТЕЦ Сливен. Промоцията е насочена предимно към училищата, здравните заведения, детските градини, общината и държавните учреждения. Идеята на дружеството е да привлече повече абонати, които да ползват отоплението и топлата вода на ТЕЦ-а. „Ние знаем, че тези институции са на бюджетна издръжка и с този жест искаме да им осигурим по-евтина топла вода и прогнозни разходи, каквито те досега нямаха.”, обясни инициативата инж. Ангелов

       Освен атрактивните цени, ТЕЦ-а ще извършва и ремонтите по оборудването, собственост на жилищните кооперации и частните домакинства, без да търси печалба. Създават се специални ремонтни групи, които да обслужват гражданите, без да се калкулира печалба от услугата, а само костуемите разходи. Във фирмения сайт ще се обяви телефон за връзка с ремонтната група, към която гражданите могат да се обръщат при аварии и проблеми на инсталациите в блоковете. Законът регламентира, че тази дейност не е задължение на доставчика на топлоенергия, но топлофикация Сливен се ангажира и с това, за да повиши качеството на услугата на своите клиенти.

       За следващия отоплителен сезон разлика в досегашната иновативна политика на ТЕЦ Сливен няма да има. Очаква се развитие на подетия курс и въвеждането на нови промоции, както за гражданите, така и за фирмите и юридическите лица. Още през лятото дружеството ще предложи няколко промоции и таван на цената на изразходена топлоенергия подобно на тази зима.

       Призивът на ръководството на Топлофикация към своите сегашни и потенциални абонати е ДА НЕ ПРЕКЪСВАТ ПОЛЗВАНЕТО НА ТОПЛА ВОДА ПРЕЗ ТОПЛАТА ЧАСТ ОТ ГОДИНАТА, ЗАЩОТО ТЯ ЩЕ ИЗЛЕЗЕ КАТЕГОРИЧНО ДОСТА ПО-ЕВТИНА ОТКОЛКОТО ОСИГУРЕНАТА С ЕЛ. ЕНЕРГИЯ.

       За да се пребори с кражбите на топла вода, компанията започва съвместна дейност с ВиК. Партньорството ще има за задача обмен на информация за некоректни абонати и общ контрол над водомерите от смесени инспекционни групи.

       Освен социално насочената търговска политика, ТЕЦ Сливен полага усилия, за активна инвестиционна политика в преустройство на старите мощности и въвеждането на различни екологични инсталации. Най-мащабните действия са по основен ремонт на единия от общо двата котли, който в момента има капацитет от 116 MW. Тъй като поддържането на такова производство на енергия в момента е неефективно, предстои редуцирането на мощността му на 50 MW. Това е свързано с подмяна на по-голямата част от оборудването, за може да се поддържа производство при такива стойности. Освен, че подобно преустройство ще снижи разходите, но и ще минимизира изхвърлянето на отпадък и изгорели газове в атмосферата. Предприятието е в процес на инсталиране на съоръжение за цялостна сероочистка на газовете, която привежда в действие изискванията на МОСВ и евростандартите по екологични параметри.

       До началото на май предстои и пуск на нова инсталация за сухо отделяне на пепелината от електрофилтри. Остатъчният твърд продукт от изгарянето на въглищата е с изключително високо качество. Доказателство за това е че Топлофикация има вече сериозни заявки за изполването на отпадъка за нуждите на циментовата промишленост, призна изпълнителния директор. Дружеството изпълнява и всички предписания на еко-министерството за безопасен и съобразен с изискванията на ЕС производствен процес.

 Въведен е пълен мониторинг на газовете на комина, който показва стойностите, както на серния окис, така и на останалите съставки и кислорода на това, което се изхвърля в атмосферата.

19.03.2010

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail