Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Правила за движение в Слънчев бряг осигуряват спокойствие на летовниците

Строги мерки регламентират и "Bar Crawl" в курортния комплекс

За да осигури задължителното спокойствие и сигурност на туристите и едновременно с това да улесни придвижването им, ръководството на „Слънчев бряг” АД и тази година регламентира подробни Правила за движение и достъп до най-големия ни курортен комплекс.  Държавното акционерно дружество е собственик и мениджър на улиците и алеите в курорта, негов е ангажимента по поддържането на реда и създаването на комфортна и безопасна среда за летовниците.

Както информирахме вече „Слънчев бряг” АД счита за удачно община Несебър да поеме стопанисването на транспортната инфраструктура и зелените площи, което бе прието от всички заинтересовани страни на среща в МИЕТ. Решението бе взето от служебния министър на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев. Но до прехвърлянето на пълномощията „Слънчев бряг” АД ще продължи да  се грижи, както досега за инфраструктурата. Дружеството, като представител на държавата, не може да допусне хаос в комплекса в разгара на туристическия сезон, коментира изпълнителният директор Златко Димитров. Това налага и през тази година да се предприемат мерки, за да осъществи основното условие - безопасно и комфортно пребиваване на туристите.

Правилата за движение в комплекса влизат в сила от 1 юни 2013 г., с гратисен период до 10 юни 2013 г.

И през това лято в Слънчев бряг бариери и пропускателен режим няма да има. Контролен режим обаче ще се осъществява, за да не се допуснат опасни и шумни превозни средства и товарни машини по пешеходните зони. Наложена е забрана за паркиране на автомобили по алеите, зелените площи и тротоарите на комплекса. То ще се извършва на обособените паркинги или в зоните за почасово паркиране. Заплащането за паркомясто в тези зони ще става чрез изпращане на електронно съобщение „SMS” с номера на автомобила на кратък номер 135544 за всички мобилни оператори. Цената на услугата е 1.50 лв. с ДДС плюс стойността на SMS съобщението. Ако тези условия не са спазени, превозните средства се репатрират или заскобяват, а таксите за „освобождаването” им са съответно 50 и 25 лева

Акционерното дружество е определило и максималната скорост за движение по алеите и улиците в комплекса да е 40 км/ч.

В интерес на туристите ще забранени достъпа и движението по частните пътища на „Слънчев бряг” АД на всички видове АТВ, мотопеди и мотоциклети без полицейска регистрация. Това се отнася и до всички други видове моторни превозни средства, без поставени регистрационни табели, съгласно Закона за движение по пътищата. Забраната засяга и тези, които нямат разрешение за достъп или валиден стикер. Основната цел е да не се смущава пълноценният отдих на чуждите и наши граждани в курорта. Тези мерки няма да се отнасят за полицейските и сметосъбиращите автомобили, както и линейките.

С разрешение от кмета на община Несебър в комплекса право да обслужват летовниците ще имат 270 таксита. Стоянките им са определени със заповед на изпълнителния директор на дружеството.  Такситата могат да работят на територията на курорта само, ако имат стикер или удостоверение, издадени от дружеството. Ако нямат необходимия документ, могат да влизат в комплекса единствено с пътници, а разрешения им престой е 15 минути. Така се решава един от най-сериозните отрицателни проблеми за туристите с измамите на нелегални и нерегламентирани таксита, т.нар. “копърки”.

Достъпът на превозни средства, които зареждат търговски обекти на територията на Слънчев бряг – изток ще бъде разрешен от 09,00 ч. до 16.30 ч.през деня и от 01,00 ч. до 07,00 ч.през нощта. Правилата за доставката на продукти са разработени от специалисти в областта на туризма и са съгласувани със собствениците, опериращи на територията на Слънчев бряг. Те са съобразени изцяло с изискванията и навиците на гостите, почиващи в курорта.

Наред с ограничения автомобилен трафик, акционерното дружество определя и точния брой на атракционните превозни средства. Под наем на разположение на туристите през цялото лято ще бъдат общо 26 файтона, 300 електрически триколки, 100 четириместни  велорикши и 100 велосипеда. Те няма да могат да се движат по протежение на цялата централна алея в комплекса и конкретнои по крайбрежното платно в участъка от хотелски комплекс „Пагане” до хотел “Самър”.

Въвежда се строг контрол за организаторите на обиколките по заведения- т.нар.” Bar crawl”.  Те ще трябва да имат задължително лиценз за туроператорска дейност, както и да оповестят предварително маршрута, по който ще се движи групата. Акционерното дружество въвежда тези мерки, за да ограничи шума, да гарантира реда по алеите на курорта и да избегне многобройните жалби от страна на туристите.

Максималният брой участници в една  група може да бъде до 200 души. При достигането на този капацитет от туристи, те задължително ще се разделят и ще се насочват към два различни маршрута. Сборният пункт за началото им  трябва да бъде в закрито заведение - бар или дискотека. Няма да се допуска събирането на голям брой хора на открито.

При констатирани нарушенията на общите условия ще бъде прекратявано правото на организаторите да продължат да осъществяват тази дейност.

На територията на Слънчев бряг изток е въведено пълно видеонаблюдение, което работи през целия туристически сезон.

Въведените правила и ред за движение и услуги в к.к. Слънчев бряг са високо оценени от отговорните институции в страната, грижещи се за сигурността, но също от дипломатическите представителства на различните държави, чиито граждани летуват в България. Откакто тези правила и норми действат, рязко се повиши мнението на туристите за курорта, което определено вдигна и неговият международен имидж, като едно добро и сигурно място за почивка в Европа.

 30.05.13 год.

 

 

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail