Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Над 8.6 млн. лв. са задълженията към „Топлофикация - Бургас”

70% от битовите абонати на дружеството са изрядни платци


Над 8.6 милиона лева са задълженията към „Топлофикация - Бургас” от неизрядни платци. Големият дълг е формиран главно от битови потребители. 30 процента от битовите абонати имат повече от две просрочени сметки и така попадат в списъка на некоректните клиенти. Общата сума от тези задължения e нараснала на 8.5 милиона лева. Напълно изрядни към топлофикационното дружество в Бургас са 70 процента от битовите абонати. Неплатените сметки към бургаското дружество от фирми са за 71 хиляди лева, а от бюджетни потребители - за 57 хиляди лева.

При събирането на вземанията „Топлофикация - Бургас” подхожда индивидуално към всеки случай, като се дават различни възможности за извънсъдебно решение. Един от начините е подписване на споразумения за разсрочено плащане на месечни суми по натрупаните задължения и покриване на текущите. В този случай лихвите продължават да се начисляват до момента на издължаване. Друга практика е подписването на споразумения за плащане наведнъж. Тогава е възможно редуциране на дължимите лихви. Едва когато не се постигне резултат от мерките извън съда, се пристъпва към съдебно събиране на вземанията. Това обаче допълнително натоварва клиентите със съдебни такси, адвокатски хонорари, лихви от момента на завеждане на делото до окончателното плащане, такси на съдия-изпълнител и др.

Бургаското дружество поддържа най-ниски цени на услугата в страната. Компанията не се възползва от възможността за повишаване цената на най-масово използваната топлинна енергия с топлоносител гореща вода от 1 октомври, въпреки определените от ДКЕВР нови пределни цени. С това свое решение “Топлофикация - Бургас” продължава да отстоява и доказва своята социално отговорна политика, изцяло в полза на хората.

13.10.2011 г.
Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail