Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Признание за Община Несебър в националния конкурс „Сграда на годината 2018“

Новият Център за култура и образование „Артиум“ в Община Несебър получи националното признание и е определен за победител в конкурса „Сграда на годината 2018“, в категория „Сгради култура и паметници на културата“ от 31 членно жури, с председател г-жа Деница Николова – зам. министър на МРРБ, и изявени представители на национални и творчески среди.

Старинен Несебър е един от седемте български паметници - част от листата на ЮНЕСКО за Световно културно наследство. Наситен със стилни образци на архитектурата от различни епохи, градът е пример за приемственост и хармоничност.

Именно тази приемственост и наситеност на свидетелства от различни времена се превръща във водеща, при проведените от общинската администрация и редица авторски колективи задълбочени устройствени проучвания. Благодарение на трайната устройствена политика на общината и търсенето на цялостно решение на градската среда, се формира визията за оформянето на „културно – административен градски център“, тангиращ към „зона за отдих и рекреация“, разположена периферно на жилищната среда в обхвата на реализираното брегозащитно съоръжение.

В резултат на водената последователна устройствена и капиталова политика, през настоящата година общината се сдоби с Център за култура и образование „Артиум“ - сграда, която нарежда община Несебър сред малкото в България, които могат да си позволят и благодарение волята и амбицията да градят такива мащабни и впечатляващи проекти, внасящи нова, модерна визия, съобразена с най – съвременните изисквания на строителството.

С архитектурата си, разположената в сърцето на новия град, сграда, и цялостната реконструкция на площад „Жулиета Шишманова“ ясно показват, че този нов комплекс принадлежи и се намира именно тук – в Несебър. Следвани са основните принципи на несебърската архитектура без да се търси подражание на конкретни форми или имитация на дадена историческа епоха. Сградата следва логиката на несебърската къща, като вложените материали са реплика на традиционните каменен приземен етаж и дървени горни етажи с динамични еркери. Тази типология не е следвана еклектично, а е използвана с цел подчертаване на отделни функционални блокове на сградата.

Логиката при проектиране на сградата  прелива и във външното пространство, проектирано като градски площад. Той следва да посреща съвременните нужди на гражданите, но е в пряка връзка със Стария град и морето, съобразявайки се с тези два основни елемента на средата. Чрез своята ориентация и композиция, площадът дава няколко основни направления на движение – към Център за образование и култура, към морето и към Стария град.

Културният и градски център на Несебър е новото място за развиване и обогатяване на всякакъв вид културна дейност, за да остане жива онази непреходна културна приемственост, направила Несебър световно известен.

Проектът за реконструкция на площад „Жулиета Шишманова“ обхваща няколко функционални зони – главен подход от Нов град /приемно пространство пред главния вход на Центъра за култура и образование  Артиум/, главен подход от Стар град, входна зона при второстепенни входове на културния център, открита сцена, свободно площадно пространство за публични мероприятия, зони за отдих и озеленяване, тротоари, свързващи площадното пространство с останалата част на градската тъкан. Под площада е проектиран подземен паркинг.

Сградата на Центъра за култура и образование  „Артиум“ е новия акцент в площадната композиция. В нея ще се провеждат обществени мероприятия, организирани от Община Несебър, както и учебни кръжоци, библиотечна и театрално-сценична дейност.

 13.12.2018

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail