Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Топливо АДТопливо АД – клон Бургас е фирма с над 60 годишна история - едно от най-старите и големи търговски дружества в страната. То осигурява строителни материали, отоплителни материали и течни горива в три области- Ямбол, Сливен и Бургас. Предлаганите строителни материали и горива задължително са придружени със сертификат за качество, произход и декларация за съответствие, съгласно законовите изисквания. Търговската марка ТОПЛИВО е символ за стабилност и присъствие дори в най-малките населени места.

Топливо АД уебсайт
Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail