Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

МОМН високо оценява работата на ГПНЕ "Гьоте"

Лаптоп за всеки учител и мултимедиен проектор за всяка класна стая дари министерството на елитното бургаско училище

С монтирането на мултимедиен проектор във всяка от класните стаи ще приключи  проектът по преоборудване и обзавеждане на кабинетите в немската езикова гимназия в Бургас. Така учениците и преподавателите от елитната гимназия ще получат необходимото за провеждане на съвременно образование. Мултимедийната техника е осигурена от Министерството на образованието, младежта и науката. Министерството оцени труда на ученици и учители в гимназията и за постигнатите високи резултати  на държавните зрелостни изпити през 2008 г. и подари на училището технически пособия на обща стойност над 100 000 лв. - 40  мултимедийни  проектори и 60 преносими компютъра за всеки от преподавателите. След извършването на мащабния ремонт на сградата по спечелен от Община Бургас европейски проект през това лято, класните стаи са обособени като специализирани кабинети по различните учебни предмети. Сега предстои въвеждането в експлоатация на мултимедиен проектор във всеки от кабинетите. Това ще направи образователно възпитателния процес още по-качествен и интересен и ще даде възможност на ученици и учители да приложат на практика придобитите умения в областта на информационните и комуникационни технологии.

Немската гимназия продължава да устоява реномето си на най-доброто езиково училище в Бургас. Качеството на своето обучение е доказала и с впечатляващите резултати на своите ученици.  Това дава основание на гимназията да продължава да кандидатства и да печели нови проекти за финансиране. Неотдавна гимназията  за трета порена година спечели проект, подкрепящ финансово обучението на талантливи ученици в подготовката им за участия в олимпиади и състезания, каза Генета Илиева,  директор на ГПНЕ "Гьоте". Сега гимназията е подготвила кандидатурата си и очаква да спечели още един стимулиращ проект на МОМН – за индивидуално обучение на ученици с ярко изявени способности „На крилете на желанието”.

 

 25.10.2010

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail