Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Компанията ще предпазва клиентите си от измами

при плащането на сметки

 

Вчера представители на Датското Министерство по климата и енергетиката направиха пълен мониторинг върху функционирането на най-съвременната система за когенерация в България - системата за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия на Топлофикация Бургас. Посещението е въз основа на договор за съвместно сътрудничество между „Топлофикация – Бургас” и Датското министерство. Според двустранните договорености, в продължение на 4 години, Дания ще изкупува вредните емисии отделяни при работата на инсталацията за когенерация на бургаското дружество. Споразумението между Топлофикация Бургас и Дания е резултат от „Протокола от Киото”, според който всяка държава е длъжна да намали отпадъчните си емисии, поради пагубния парников ефект в атмосферата.

Директорът на датската агенция „Промени на климата и енергетиката” към министерството на климата и енергетиката, г-н Антон Бек изрази своите отлични впечатления от видяното в Бургас и даде  изключително висока оценка на екологичния ефект на системата за когенерация на бургаското дружество не само региона, но и за цялата страна.

Системата за когенерация работи от миналата година и е най-голямото подобно съоръжение в България. Комбинираното производство се оказа най-добрата предпоставка за поддържане на ниски цени, а екологичният й ефект е с международно значение.

Топлофикация Бургас е загрижена както за околната среда, така и за своите абонати и иска да ги предпази от злоупотреби и заплащане на чужди сметки. За да улесни потребителите и в това отношение, дружеството е подало документи за регистрация като счетоводна фирма,. Това ще даде възможност на всички клиенти да плащат сумата за месечно потребление на топлинна енергия и вода директно на компанията, а не на отчетните фирми.

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail