Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Наши ученици представят с уникални блогове България в Европа

ПМГ „Акад. „Н. Обрешков” – Бургас влиза в европейския културен обмен


     Възпитаници на бургаската математическа гимназия смаяха свои връстници и европейски преподаватели още с включването си в програма “Коменски”, която е част от инициативата „Учене през целия живот”, създадена от Европейския парламент. За максимално кратки срокове те създадоха блогове на английски език, с които представят Родината ни. С проекта „Блогът – тайната на нашия успех в преподаването и изучаването на английски език” стартира реализацията на програмата „Учене през целия живот”. Именно там нашите млади таланти се представиха за пореден път по блестящ начин на европейско ниво.

     Координатор на „Блогът – тайната на нашия успех в преподаването и изучаването на английски език”е полско училище от Варшава. В блога са включени партньори от Италия, Испания, Гърция и Полша. Ученици от различните страни гостуват на обменни начала на свои връстници. Те живеят в техните домове, общуват непрекъснато с тях, опознават страната,  която са посетили. Попиват техния бит, култура, обичаи, традиции. Във връзка с това младите ни математици бяха на 8-дневно посещение в гр. Реканати, Италия. Групата от 4-ма ученика от X клас на ПМГ „Акад. „Н. Обрешков” – Бургас беше водена от главните ръководители на проекта от наша страна г-н  Станчо Славов, директор на гимназията и госпожа Жаклин Нейчева – учител по английски език.

     В продължение на 24 месеца всеки участник в проекта трябва да създаде блогове, презентиращи държавата, която представляват.

 

Кой е Коменски и защо еврoпейските образователни програми носят именно неговото име?


 Ян Амос Коменски (1592 - 1670) е чешки хуманитарист, чиито идеи са посветени на хармоничното съществуване на различните нации, толерантно отношение към различията и осъзнаване на ценността- единение в общност.

 Според убежденията му възпитанието и обучението е единственият път за изява на безграничния човешки потенциал.

 Програма Коменски дава възможност за осъзнаване и практическо осъществяване на европейски измерения в областта на всички степени на училищното образование: предучилищна, основна ( начален и прогимназиален етап) и гимназиална.

    Обхваща три основни дейности, всяка една от които предоставя различни възможности за търсене и представяне на европейските измерения в училищния живот.

21.01.2010

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail