Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

„Слънчев бряг“ АД приключва сезона с финансова стабилност и добри перспективи

„Слънчев бряг“ АД осигури 754 хиляди лева за обезпечаването на туристически сезон 2015 г. поддръжка и облагородяване на курорта. 150 хиляди лева от тях са отишли за инфраструктура и рехабилитация на тротоари и улици. „Дружеството е в стабилно финансово състояние, които очертава добри перспективи. Към днешна дата сме реализирали приходи в размер над 2 милиона лева.“, коментира Златко Димитров, изпълнителен директор на „Слънчев бряг“ АД на пресконференция, на която бяха изнесени данните от доклад за извършени дейности по поддръжка на инфраструктурата на територията на Слънчев бряг за сезон 2015 година.

179 хиляди лева са вложени в поддържането и почистването на съществуващи озеленени площи и прилежащи алеи, площадки на паркинги, крайпътно и крайулично озеленяване, декоративна дървесина, храстова и тревна растителност и поливни системи. Над 14 хиляди лева от тях са похарчени за доставка и монтаж на розариуми, сенници и пейки.

140 хиляди лева са изхарчени от техническата поддръжка за текущия ремонт и ремонтно възстановителните работи на парково, алейно и улично осветление.

За дейности по ремонт и рехабилитация на пътната инфраструктура са изразходвани 150 хиляди лева, от които за ремонт на тротоарните площи – 133 хиляди лв., а за ремонт на асфалтовата настилка – 17 хиляди лв.

За модернизиране на системата за видеонаблюдение с 33 нови камери на входовете и изходите на комплекса, всички кръстовища и улица Първа и въвеждане на нова система за контрол на достъпа по крайбрежната улица бяха отделени 58 хиляди лева. Осигурена е денонощна физическа охрана на 8 броя поста /КПП/ на обща стойност 94 хил. лв. Допълнително е обезпечено командироването на служители от МВР – 47 за месец юни и по 49 за юли и август. Общо разходите по командироването им възлизат на 116 хил. лв.

В резултат от комплексните мерки за сигурност и засилването на контрола и правилата в курорта през сезон 2015 не е регистриран нито един сериозен инцидент на територията на курорта. След въвеждането на регулационен режим от „Слънчев бряг“ АД алкохолните турове са намалени наполовина спрямо 2013 година.

Стартирани са и действия по стратегия за удължаването на туристическия сезон чрез превръщането на Слънчев бряг в образователен център на национално и международно ниво. Установени са контакти с големи компании и образователни институции, свързани с подготовката на кадри за IT бранша у нас за организиране на специализиране на семинари, школи и други извън активните летни месеци. Постигнато е съгласие с хотелиерския бранш за развитието на Слънчев бряг като образователен център за персонал за туристическия сектор, като се търсят възможности за партньорство със специализирани училища и колежи и провеждане на платени стажове.

23.09.2015 г. 

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail