Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

„БМФ Порт Бургас” повиши товарооборота и назначава квалифицирани работници

Политическата пропаганда вреди на развитието на Пристанище Бургас

 

„БМФ Порт Бургас” ЕАД повиши чувствително товарооборота и назначи десетки висококвалифицирани работници в пристанище „Бургас Запад”. За една година, от встъпването в концесионните си права, дружеството е назначило 96 работници, а съкратените и са 30. В момента в дружеството работят 695 души, назначенията на нови работници продължава.

Твърдението на Николай Тишев, изпълнителен директор на „Пристанище Бургас” ЕАД категорично не отговаря на истината - това е официалното становище на дружеството концесионер. Според Тишев, по време на управлението на ГЕРБ, след предоставянето на концесия на пристанищен терминал „Бургас Запад”, са съкратени 250 души.

Фактите обаче са съвършено различни.

Договорът за предоставяне на концесия върху пристанищния терминал „Бургас Запад” влезе в сила на 3.05.2013 г. Тогава по чл. 123 от кодекса на труда в „БМФ Порт Бургас“ ЕАД бяха „прехвърлени“ на работа 489 работници и служители на „Пристанище Бургас“ ЕАД. Непосредствено преди договора за концесия голям брой служители от администрацията на държавното предприятие са били нарочно пренасочени към терминала за насипни товари - изкуствено, без служителите да имат някакви преки трудови задължения там.

 

Естеството на работата в терминала изключва наличието на многобройна администрация. Там се извършват товаро – разтоварни дейности, в които са ангажирани работници със специализирана квалификация, различна от тази на административните служители. Въпреки всичко дружеството се зае стриктно да изпълни заложената социална програма, която е част от концесионния договор. Започна преструктуриране на персонала и определени работни места с оглед поетите към държавата ангажименти и обстоятелството, че наследеният персоналът се „вля“ във вече съществуващо и работещо търговско дружество.

Съгласно концесионния договор за терминал „Бургас Запад” „БМФ Порт Бургас“ ЕАД трябва да поддържа 340 заети работни места за целия срок на действие на концесията – 35 години. „БМФ Порт Бургас“ е концесионер и на терминал  „Бургас изток -2“ от 01.01.2012 г., където по договор следва да поддържа 207 заети работни места също за срок от 35 години. Тоест общо за двете концесии трябва да поддържа 547 работни места.

В момента в дружеството работят 695 души, т.е. със 148 повече от заложеното в концесионните договори. Назначенията продължават и сега, търсят се предимно механизатори и кранисти.

Относно „съкращенията“, за които Николай Тишев твърди, че са “драстични”, данните са следните:

- м.май  2013 г. – съкратени 26 души – среден персонал, предимно административни длъжности.

- м. юни 2013 г. – съкратени 3-ма души.

- м. септември 2013 г. – съкратен 1 работник.

- м септември 2013 г. - прекратени трудови договори чрез обезщетение  /изплатени 4 или 6 брутни работни заплати/, тоест напуснали по  собствено желание - 56 души. 

- м. октомври 2013 г. -  прекратени трудови договори чрез обезщетение    /изплатени 4 или 6 брутни работни заплати/, тоест напуснали по собствено желание -  3 работника.

От отдаването на концесия на терминал „Бургас Запад” са съкратени точно 30 души. При съкращенията са спазени всички предвидени в закона процедури – атестиране, подбор, предизвестия, изплащане на полагаемите съкращения. Няма висящи трудови дела. Данните са представени в Бюрото по труда – Бургас.

В същото време от 3 май 2013 г. досега са назначени 96 работници, чиито професии и квалификация съответстват на програмата, която е част от Бизнес предложението на дружеството-концесионер, а именно: висококвалифицирани специалисти, предимно владеещи чужди езици, квалифицирани пристанищни работници и др.

Дейността и товаропотокът на частта на пристанището, която е менажирана от „БМФ Порт Бургас” се повиши в пъти. Простото съпоставяне с работата на ръководената от „компетентния” г-н Тишев държавна структура, само говори за необходимостта и ефективността на концесията и частната инициатива. Именно с реалната си работа, инвестиции и постижения, ние осъществяваме истински огромна социална и стопанска полза, не само в регионален, но и в национален мащаб.

Изказванията на изпълнителния директор на “Пристанище Бургас” ЕАД отдаваме на непрофесионализъм и сериозна неподготвеност, съчетани с безотговорност. За съжаление, тези неистини целят манипулиране на общественото мнение и насаждане на откровени заблуди. Подобна практика винаги се е оказвала изключително вредна за обществения и държавен интерес.

“БМФ Порт Бургас” ЕАД остава отворено за публичното и медийно внимание и ще продължава да следва своята политика за съживяване на Бургаското пристанище от латентното състояние, в което то се намираше години наред.

 

26.05.2014 г.

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail