Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Несебър отчита напредък по мащабен европроект

Регионът ще  има подобрена инфраструктура за питейни и отпадъчни води

На 18.11.2013г. в гр. Несебър, ул. „Гоце Делчев“ № 2 А се поведе пресконференция за отчитане напредъка на проект „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води на агломерация Несебър –Слънчев бряг –Равда“ по Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007–2013 г.” за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води.

На събитието присъстваха представители на строителните фирми, изпълняващи дейнoстите по различните обекти в  проекта, представители на екипа специалисти от община Несебър, представители на Отдел Екология, РИОСВ – Бургас, ВИК-Бургас, граждани, журналисти от местни и регионални медии, както и кметовете на Ахелой и Каблешково.

Виктор Борисов - ръководител на екипа за управление на проекта, даде информация за текущите и предстоящи дейности, както и отчет за   напредъка на проекта. Стана ясно, че всичко върви по план, сроковете се спазват и има съдействие на всички нива от административна гледна точка. Факт е и първото разрешение за строеж  издадено от Министерството на инвестиционното проектиране за обект - Разширение и рехабилитация на пречиствателната станция за отпадни води(ПОСВ) „Равда“.

Строително-монтажни работи на този етап се извършват успешно по дълбоководното заустване. Вече са положени част от тръбите на морското дъно.

Подробностите по етапите на проекта, неговата обществена, екологична и икономическа значимост и очакваните резултати ще бъдат разяснени пред жителите на община Несебър  в рамките на два информационни дни, насрочени за  18 и 19 ноември в офиса на проекта на ул. „Гоце Делчев“ № 2 А в гр. Несебър.

 

18.11.2013 г.

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail