Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

БМФ Порт Бургас обновява 17-то и 18-то корабно място на Пристанищен терминал Бургас изток – 2

Концесионерът разгръща инвестиционната си програма и се превръща в един от крупните работодатели в града

 

Пристанището в Бургас да се превърне в най-предпочитаното и конкурентно черноморско пристанище е амбицията на „БМФ Порт Бургас” ЕАД. Дружеството е концесионер на Пристанищните терминали „Бургас изток – 2”, „Бургас Запад” и Складова база „Лозово” /сухо пристанище/ и възнамерява да постигне целта си чрез гъвкав мениджмънт и крупни инвестиции в двата терминала. Бързата рехабилитация и модернизация на инфраструктурата е абсолютно необходимо условие, за да може пристанището да достигне максимален капацитет за обработка на товарите.

Още с влизането си в концесионните права на „Бургас Изток – 2” през 2012 г. „БМФ Порт Бургас” започна мащабно подновяване на техниката и крупни инвестиции в инфраструктурата, като само през първата година те достигнаха над 5 милиона лева. Сега инвестициите са насочени към 17-то и 18-то корабни места в източния терминал. През последните десетилетия кейят е бил единствено експлоатиран, ремонти не са били правени.

Според Генералния план за развитие на пристанището до 2015 г. предназначението на двете корабни места е за обработка на генерални товари, включително скрап. За да отговорят те на всички съвременни изисквания за товаро-разтоварни дейности концесионерът е разработил технология за обработка на товарите и схема за разположение на пристанищната механизация (бъдещи козлови кранове в тила и портални кранове при кейовете).

Строителните дейности включват изграждането на 50-декарова площадка - вертикална планировка и стоманобетонни настилки на откритите складови площи.

Съгласно концесионния договор „БМФ Порт Бургас” изпълнява и задълженията си по ВиК и ел.инфраструктурата, която от 40 години не е била рехабилитирана. На новата площадка ще бъдат изградени модерна отводнителна система, районно осветление, канални мрежи за захранване на тиловата механизация и др.

В тила се предвиждат три зони и етапи за покриване със стоманобетонни настилки, всички с дължини по 375 m. Общата площ на монолитните стоманобетонните настилки в трите зони е около 20800 m2. Предвидено е и изграждането на трошенокаменна настилка с площ около 22 дка.

За да отговори новото съоръжение на всички най-съвременни изисквания инвеститорът е извършил поредица от проучвания, статистически изчисления, основани на меродавни комбинации от натоварвания и характеристики на земната основа.

Изграждането на обекта ще се осъществи на четири етапа. До края на юли 2013 г. ще бъде завършена зона 1, където ще са положени новите настилки ще са изградени част от отводнителната система и районното осветление. Във втория и третия етап ще се работи по зони 2 и 3. Четвъртият етап предвижда полагане на временна настилка от макадам в тила, както и съответното отводняване и осветление.

Със започването на мащабни ремонтни дейности в пристанищните терминали „БМФ Порт Бургас” ЕАД се превърна в един от крупните работодатели в града. С проектантските и строителните дейности са ангажирани предимно бургаски фирми. По инфраструктурата на бургаското пристанище не е извършвана рехабилитация от построяването му. С разгръщането на мащабната си инвестиционна програма концесионерът не само ще направи порта конкурентен на съседните и ще доближи услугата до тази в най-значимите пристанища в Европа, но и ще създаде много работа за бургаския бизнес.
11.06.2013 

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail