Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

И през 2012 бюджетът на община Несебър остава социално ориентиран

Общински съвет Несебър, прие проектът за бюджета на Община Несебър за 2012 г. Още от 2007 г. в Несебър се въведоха редица инициативи на местната власт по отношение на грижите, които тя полага за най-малките си жители, за задържане на младите хора в общината и по отношение на гражданите от третата възраст. Тази политика продължава и до сега и поради тази причина и през 2012 година, тенденцията бюджета на Община Несебър да е социално ориентиран, се запазва.

В дневния ред на сесията бяха включени 40 точки, сред които най-важна беше проектът за бюджета на община Несебър за 2012 г. След изменението, една от точките, включена в проекта за бюджет, да бъде гласувана отделно съответно с 13 гласа „за” и 5 „против”, бюджетът на Община Несебър бе приет с 18 гласа „за”, от гласувалите 18 общински съветника, които присъстваха на днешната сесия. Макрорамката на проекта за бюджет 2012 г. е 51 170 000 лв.

И тази година се запазват помощите отпускани за новородено дете в размер на 2000 лв., както и средствата за хемодиалзно болни жители на общината. Запазват се и намаленията за учащи и пенсионери за ползването на общински транспорт. И през 2012 г., отново са предвидени средства за жители на Община Несебър, възползващи се от програма „ин витро”.Запазват се и помощите за социално слабите жители на общината, по решение на Общински съвет. Държавната субсидия за образованието тази година е в размер на 4 822 353 лв., а дофинансирането от страна на Общината ще е в размер на 1 949 543 лв.

Община Несебър е една от малкото, подпомагащи със значителни средства и дейността на читалищата на своя територия. Държавната субсидия тази година е в размер на 103 968 лв., а дофинасирането от страна на общината, е в размер на 330 900 лв. За пенсионерските клубове се предвиждат 92 400 лв. И тази година община Несебър ще финансира със значителни средства  МВР и „Пожарна безопасност и спасяване”.

Капиталовата програма за 2011 г. ще в размер на около 14 578 726 лв. Относно строителната програма, през 2012 г. са предвидени важни инфраструктурни проекти, за чието осъществяване, Община Несебър ще се насочи към използването на кредитни средства.

С представения бюджет, общината се стреми да осигури нормалното функциониране на всички обществени структури, с основна цел - решаването на проблеми с местно, обществено значение.


20.02.2012

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail