Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Община Несебър обменя добри практики за опазване и развитие на световното наследство, като домакин на международна конференция

По повод проекта „В унисон с Европа”, кметът Николай Димитров покани представители на Общини от Унгария, Полша, Германия, Италия и Румъния, между които бяха обсъдени и обменени добри практики и идеи, за опазване и развитие на културно-историческото наследство.

Петото издание на конференцията откри кметът на Община Несебър Николай Димитров, който сподели с колегите си от останалите пет държави, че да живееш в единствения град в България, включен в Световното наследство на ЮНЕСКО е привилегия, но също така и голяма отговорност. Градоначалникът изказа задоволството си от факта, че Несебър е домакин на такава значима конференция, която ще спомогне за обмена на добри практики и идеи, които от своя страна ще бъдат в полза на Община Несебър за бъдещото опазване и развитие на стария Несебър.

На провелата се в петък конференция на тема „Градско планиране и Проекта за културно наследство на ЮНЕСКО”, присъстващите експерти, представители от общо шестте страни, участнички в проекта, обсъдиха закони и проекто-закони за управление на градовете, които са или притежават паметници на културата от Световно значение. Бяха обсъдени още общи проблеми, касаещи градоустройството, преместваемите обекти, разполагането и облика на рекламно-информационните табла, както и добри практики по опазване, развитие и консервация на защитените паметници на културата.

За да разясни по-подробно начините, по които ръководството на Община Несебър опазва и развива Старинен Несебър, арх. Атанас Пинков изнесе пред присъстващите доклад, от който стана ясно, какви са предпазните мерки, които Община Несебър е предприела, за да запази културно-историческата си ценност, съобразявайки се с това, че Несебър е жив град, а не просто необитаема историческа ценност, която се посещава само от туристи. Именно за това и стремежът на общинското ръководство винаги е бил да се намери баланса между опазването на Старинен Несебър и нуждите на хората, населяващи града. Арх. Пинков обърна специално внимание на проектираните схеми-концепции, за разполагане на преместваеми обекти и запозна присъстващите с начините, по които от това лято, рекламно-информационните табла ще бъдат изработени и съответно разположени на позволените за това места. Във форума беше обсъдена и стартиралата изработка на План за опазване и управление на Старинен Несебър. Арх. Пинков допълни, че следващата стъпка ще бъде проектирането на нов Подробно устройствен план на Несебър, съобразен с Плана за опазване и управление на Старинен Несебър.


Основен приоритет на Община Несебър е туризмът в региона да се превърне от сезонен в целогодишен. Една от стъпките, които вече са предприети, това да стане факт, е развитието на културния туризъм. Ето защо в общинската стратегия за развитие 2007-2013 г., се постави акцент върху използването на културно-историческото наследство за създаване на диверсифициран  туристически продукт, който да привлича алтернативен тип туристи. Във връзка с това, началникът на отдел „Управление на проекти по ЕФ”, Галина Бабева, представи доклад на тема „Вяра в Несебър”. Това е името и на проекта по ОП „Регионално развитие 2007-2013”, чиято цел е две от старинните църкви в Несебър – „Св. Параскева” и „Св. Йоан Кръстител”, прилежащата им инфраструктура и улицата, която ги свързва, да бъдат реставрирани, консервирани и социализирани в градската среда. Това ще бъде и изграждането на първата част на културно-историческия маршрут „Духовен път”, който има за цел да покаже на туристите, всички църкви в Старинен Несебър и първата му част включва църквите „Св. Йоан Кръстител”, „Св. Параскева” и „Св. Архангели Михаил и Гавраил”. Община Несебър е предвидила реставрация и консервация и на църквата  „Св. Архангели Михаил и Гавраил”, като за тази цел ще бъде разходвана паричната награда, която Община Несебър спечели от конкурса „Чудесата на България”, ако тя бъде предоставена на Общината.

За първа година домакин на значимия форум „В унисон с Европа”, е България и не случайно Несебър, като единствения град в страната, включен в списъците на Световното културно наследство на ЮНЕСКО. Предходните четири конференции се състояха в Общините Будапеща, Даброва Тарновска, Родинг и Сан Никола Ла Страда, а следващия предвиден форум е в рамките на 15-18 май и ще се проведе в румънската област, Трансилвания, община Туснатфурдо.

Форумът в Община Несебър се проведе в рамките на три дни, през които чуждестранните гости имаха възможността да се запознаят подробно с историята на стария Несебър и да разгледат неговите средновековни къщи и църкви. В деня преди конференцията, ръководителите на всяка една от делегациите, се срещнаха с градоначалника Николай Димитров, за да се запознаят лично и да обсъдят бъдещи парньорства.


26.03.2012
Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail