Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

„БМФ Порт Бургас” изгради първия в страната терминал за втечнени въглеродни газове

Над 50 000 000 лева са инвестирани през 2014 г.


Концесионерът разгръща инвестиционната си програма и превръщабургаското пристанище в най-конкурентния черноморски порт 


„БМФ Порт Бургас” изгради първото в страната претоварно съоръжение за втечнени въглеродни газове /ВВГ/. Новият терминал е специализиран за товаро-разтоварни дейности на втечнен газ пропан-бутан, който ще бъде доставян за нуждите на газ станции, газови и промишлени инсталации, за отопление на битови и административни сгради. Досега целият внос на пропан-бутан у нас се извършваше през пристанища в Румъния.

Съоръжението отговаря на всички национални и международни изисквания. Изградено е съобразно строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Спазени са нормативните изисквания за устройство и безопасна експлоатация на газови съоръжения и инсталации за ВВГ, на съоръжения под налягане, както и специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митнически органи върху средствата за измерване на акцизните стоки. Взети са предвид законовите разпоредби относно железопътния и автомобилния превоз на опасни товари, както и изискванията на европейския стандарт EN 13480 за метални и индустриални тръбопроводи.

За да изгради новото съоръжение дружеството разшири съществуващия Буферен склад за течни горива, намиращ се на територията на Терминал „Бургас изток -2“. Чрез него концесионерът на Пристанище Бургас ще може да предостави по-ефективна и по-изгодна услуга на товародателите от България, Сърбия и Македония и да разшили клиентската си база.

 

„БМФ Порт Бургас” ЕАД стана концесионер на част от Пристанище Бургас през 2012 г. и само за две години успя да го превърне в едно от най-конкурентните черноморски пристанища. Дружеството, стопанин на терминали „Бургас изток – 2”, „Бургас Запад” и Складова база „Лозово” /сухо пристанище/, има амбицията да повиши значително капацитета за обработка на товарите, което изисква пълно обновяване на мощностите и изграждане на нови съоръжения. Само през първата година на концесията (2012 – 2013 г.) инвестициите в подновяване на техниката и модернизиране на инфраструктурата надхвърлиха 12 милиона лева.

 

През следващата година (2014 г.) в терминалите „Бургас изток – 2” и „Бургас Запад” са инвестирани над 50 000 000 лева.

 

След като за първи път в България, през 2013 г. „БМФ Порт Бургас” ЕАД осигури пълно натоварване на кораб от типа „Панамакс”, през тази година концесионерът изгради и специализиран комплекс за обработка на зърнени товари. Комплексът се намира на терминал „Бургас изток-2” и се състои от 5 силоза с обща капацитет 75 000 т. зърно. В комбинация с модерните жп и авто разтоварища, новото съоръжение дава възможност на дружеството да обработва зърнените товари като спазва всички европейски норми и директиви. Пристанището вече може да предложи атрактивна и висококачествена услуга и да привлича нови товародатели и от най-отдалечените краища на страната. То напълно задоволява непосредствените логистични нужди на водещите национални и международни компании, които се занимават с износ на зърно. Благодарение на изградения от „БМФ Порт Бургас” силозен комплекс българските производители и износители могат да присъстват още по сериозно в международната търговия със зърно.

 

Още с влизането си в концесионни права ръководството на „БМФ Порт Бургас” си постави за цел чрез гъвкав мениджмънт и поредица от инвестиции да доближи услугата в бургаския порт до тази в най-значимите пристанища в Европа, да открие нови работни места, да създаде и достатъчно работа за бургаския и българския бизнес. Две години по-късно резултатите са налице -  товарооборотът в терминалите на дружеството е увеличен два пъти в сравнение с годините, когато са били държавна собственост. В резултат на мащабните инвестиции дружеството е увеличило значително персонала си, като от задължителните 500 работници, които е имало като ангажимент да поддържа по концесионните договори, към момента на терминалите са заети над 900 души.

23.12.2014 г.

 

 

 

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail