Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

„Слънчев бряг“ АД остава със старото си ръководство

Съдът не приема новия директорски борд и избрания от него прокурист

 

Правораздавателните институции отказват да приемат последните промени в ръководството на „Слънчев бряг“ АД за законообразни. На 21 януари 2014 г. Бургаският окръжен съд спря вписването на новия тричленен директорски борд на дружеството в Търговския регистър. Дни след това Агенцията по вписвания отказа да впише новоназначения прокурист Веселин Маринов с мотива, че е избран от нелегитимен, невписан в регистъра  директорски съвет. Така ситуацията около „Слънчев бряг“ АД се връща в изходната точка от началото на годината, когато Комисията за финансов надзор отмени избора на нов Съвет на директорите и остави управлението на дружеството в ръцете на старото му ръководство.

В началото на 2014 г. КФН установи процедурни нарушения, извършени при избора на нов директорски съвет на извънредно общо събрание на акционерите на 23 декември 2013 г. Тогава в предложения състав на директорите в последния момент бяха направени промени и от борда отпаднаха лидера на БСП Бургас Евгени Мосинов и Валентин Михалев, които бяха заменени с Веселин Маринов и Таня Власиаду. С новите две кандидатури комисията не се съгласи, отмени решенията на общото събрание и постанови да се свика ново събрание на акционерите. Няколко дни по-късно, на 13 януари, КФН неочаквано ревизира решението си и излезе с друго становище. Според него трима от членовете на борда – Йордан Георгиев, Румен Кулев и Светолзара Енчева са  надлежно избрани и могат да сформират редуциран, тричленен Съвет на директорите. Комисята постанови те да бъдат вписани като членове на новия директорски борд на дружеството.

На 16 януари тричленката провежда първото си заседание, на което за председател е  избран Йордан Георгиев, а за прокурист – Веселин Маринов. В медиите бе разпространена подвеждаща информация, че дружеството реално е с ново ръководство.

На 21 януари обаче Бургаският окръжен съд спира производството по вписване на решенията на събранието от 23 декември 2013 г. Образувано е дело по жалба оспорваща законността на предложените промени в ръководството. До приключването на това дело, влиза в сила т.нар. «охранително производство», според което е издадено Определение за спиране вписването на каквито и да е промени по партидата на «Слънчев бряг» АД.

Въз основа на съдебното определение Агенцията по вписванията на свой ред издава Отказ за вписване на прокуриста Веселин Маринов и новите членове на Съвета на директорите още на следващия ден 22 януари 2014 г. Така новият директорски борд на Слънчев бряг АД не е вписан в търговския регистър т.е членовете му нямат правна легитимация. Без нея те са лишени от възможността да вземат решения и да управляват дружеството.

За да бъде извършено законообразно вписване по настоящето заявление/ за прокурист/, следва да е на лице законообразно вписване на съвета на директорите, взел решение за избор и за назначаване на прокурист, се посочва в отказа на Агенцията по вписванията.

Три месеца преди началото на туристическия сезон акционерното дружество, стопанисващо и управляващо инфраструктурно най-големия ни туристически комплекс, влиза в съдебна сага. Нов легитимен съвет на директорите няма. Непостоянството в становищата на някои държавни институции създава объркване и несигурност относно бъдещ директорски борд. Скандалът, който избухна още в деня на общото събрание заради подмяната на двама от предложените членове, се прехвърли в съдебната зала.

До окончателното законово решение на кризата, «Слънчев бряг» АД ще се управлява пълноценно от досега действащия съвет на директорите и от изпълнителния директор Златко Димитров, които остават единствените легитимни представители, според българското законодателство.

 

 

 

 

 

 

28.01.2014 г.

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail