Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Най-модерният посетителски център на Черноморието отвори врати в Поморие

...

Посетителски център за опазване на Поморийското езеро бе официално открит днес.

Партньорство между община Поморие, Световната банка и фондация „Зелени балкани” направи възможно идеята за развитие на Поморийското езеро да бъде реално осъществена и да даде заявки  за все по-силно налагане на екотуризма в района.

 

Проектът „Поморийско езеро-консервация, възстановяване и устойчиво управление” цели управление на защитената територия, чрез комбинация от опазване на биологичното разнообразие и използване на природните ресурси. Той е на стойност $ 863 100 и е финансиран с безвъзмездни средства от Доверителния фонд на Глобалния екологичен фонд чрез Световната банка и представлява значителна инвестиция в опазването на биологичното разнообразие в България. Освен изключителното си екологично значение, играе роля и в изпълнение на редица международни ангажименти, поети от държавата- Конвенцията за влажните зони с международно значение, Конвенцията за биологичното разнообразие и др.

 

В центъра могат да бъдат видени макети на птици и да бъде получена информация за всички 268 вида, които гнездят в района на Поморийското езеро. Желаещите имат възможност да разгледат птиците в естествената им среда с помощта на телескопи, разположени на тераса на последния етаж. Заедно с Музеят на солта, посетителският център ще представлява общ компекс „Поморийско езеро”, като двете дейности взаимно ще се подпомагат.

 

Лентата днес прерязаха постоянният представител на Световната банка за България Флориян Фихтел, кметът на община Поморие инж. Петър Златанов, директорът на РИОСВ-Бургас инж. Бойчо Георгиев и Валентина Фиданова, член на УС на „Зелени балкани”. В приветственото си обръщение кметът на Поморие инж. Златанов заяви, че с този проект показват как общата цел и съвместните усилия на институциите за нейното постигане винаги дават добри резултати. Според Златанов изводът от успешното финализиране на тази идея е, че трябва да има промяна в мисленето, защото запазването на природните ресурси неминуемо води до икономически растеж и подобряване жизненото ниво на хората в региона. Градоначалникът на Поморие разкри и друг еко-план, който общината, съвместно с „Зелени балкани”, разработва. Замислено е с участие по оперативната програма „Околна среда” да бъде реализирана еко-пътека „Поморийско езеро”, като двете институции са убедени, че ще защитят идеята.

 

От своя страна Флориян Фихтел изказа мнение, че истинският печеливш туризъм не се прави с безразборно застрояване,  а с развиването на специфичните фактори в даден район и даде за пример община Поморие. От днес освен със СПА и уелнес,  винен, културен и исторически туризъм, Поморие става притегателен център за всички, изкушени от природата, с условията си за еко-туризъм.

 

На откриването на посетителския център присъстваха множество поморийци, горди с новата придобивка на града. Неколцина обаче се оплакаха от приобщаване на частни земи в територията на Поморийското езеро, което стопира тяхната реализация. Помолен за коментар, кметът Петър Златанов обясни, че въпросът е повдигнат отдавна, хората са потвърдили с нотариални актове собствеността си и са в правото си да защитават инвестиционните си намерения. Заставайки зад интересите на съгражданите си, инж. Златанов заяви, че не трябва да бъдат получавани крайни откази и заинтересованите трябва да имат възможност да реализират разумни инвестиции, съобразени с мненията на архитекти и еколози. Балансът между инвеститорски интерес и екология ще бъде опазен с влизане в сила на общия устройствен план на Поморие.

10.06.2010

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail