Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Български и турски лесовъди дадоха пример на грижа за споделена планина

Пилотният за Европа  проект „Странджа/Йълдъз е планината без пожари” жалонира съвместните дейности за опазване на природното и културно-историческо наследство от двете страни на границата

Споделената планина Странджа/Йълдъз стана обект на пилотният за Европа проект, насочен към осъществяване на съвместна дейност за нейното опазване. Трансграничният проект „Странджа/Йълдъз е планината без пожари” между РДГ – Бургас и Горско стопанство – Къркларели, Република Турция приключи изключително успешно. Той е финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ и е на стойност 139 671 евро.

Проектът има за основна цел опазването на околната среда и природните ресурси в Странджа/Йълдъз планина като част от екологичната мрежа „Натура 2000”. Той продължава сътрудничество между двете страни в тази област, началото на което е било поставено още в периода 1969-1979 година, но впоследствие е било прекъснато.

През времето на изпълнение /2014 година/ проектът служеше като ефективен инструмент за решаването на общи проблеми, свързани със защитата и ползването на горските ресурси. Чрез четири семинара – два в България и два в Турция партньорите се информираха взаимно за своите действия и практики в управлението на горите, като споделиха опита си в контрола върху риска от природни бедствия, най-вече пожари, и опазване на горите като важен ресурс за социално-икономическото развитие на трансграничния регион. В процеса на дискусиите между партньорите бяха идентифицирани и дефинирани най-уязвимите места в грижите за горите: законодателство, възпитание, отношение на населението и туристите към горите. Взаимните гостувания и наблюдения спомогнаха за открояване на допирните точки и уеднаквяване на различията в политиката за опазване на горските екосистеми и достигане на оптимален вариант за трансгранична  координация и сътрудничество.

Мобилните училища в България и Турция за  обучение на местното население, собственици и ползватели на гори, както и доброволни формирования са добро начало за формиране на отговорно отношение към опазване на природното богатство, което ще се развива и занапред. Особено важна дейност за осъществяване дългосрочните цели на проекта е кампанията с подрастващото население на районите на планината в България и Турция.

Чрез съвместната разработка на обща стратегия за превенция и борба с горските пожари, включваща подробна визия на регионалните и местните власти и вменяване на отговорности за конкретни действия по опазването на Странджа/Йълдъз планина, бяха поставени стабилни основи за целенасочена политика от страна на двете държави по опазването на горските територии от двете страни на границата. Стратегията е придружена от карта на двете части на планината, на  която са нанесени  всички противопожарни мероприятия, пътищата, по които могат да се движат противопожарните автомобили, планирани така, че да се срещнат на границата. На картата са нанесени пожарните кули и пожарните ивици,  хеликоптерни площадки, както и водоеми, които могат да се ползват за гасене.

Стратегията и картата бяха представени на заключителната конференция по проекта, на която Регионална дирекция по горите – Бургас и Регионална дирекция по горите – Истанбул подписаха Меморандум за сътрудничество. Партньорите се договориха всяка година да приемат годишен план за изпълнение на Стратегията.

Макар и финализиран, проектът „Странджа/Йълдъз е планината без пожари” ще продължи да действа дългосрочно чрез полагането на системни грижи  от българска и турска страна за съхранение на даровете, с които природата е благословила населението на региона на планината. Сайтът http://treasure-sy.eu, създаден в рамките на проекта, ще продължи да бъде място за информиране, синхронизация и общуване между хората, които са превърнали тази грижа в кауза и чието партньорство прераства от добросъседство в приятелство.

04.02.105 г. 

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail