Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Приеха бюджета на община Приморско

Администрацията подготвя четири проекта за финансиране, със собствени средства ще изгради музей


Бюджетът на община Приморско за 2012 г. ще е 16 287 639 лева. На редовното си заседание на 15 февруари общинските съветници предложиха  заложената в проектобюджета рамка от 16 178 839 лева да бъде завишена със 108 800 лева. Предложението бе одобрено и бюджетът бе единодушно приет с гласовете на всички 12 съветници в морската община.

„Вървим в правилна посока. Доказва го начинът, по който гласувахте този бюджет и аз искрено се надявам да успеем да го изпълним”, каза кметът на Приморско д-р Димитър Германов.

Общинската администрация ще продължава с бързи темпове и успешно да разработва проекти за финансиране по различни програми. Съветниците одобриха предложенията на кмета общината да кандидатства с проекти по 4 финансиращи програми. Два от проектите ще бъдат внесени в  „Програмата  за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.” Администрацията се надява да получи 2 млн. лева за саниране на гробищните паркове във всички населени места на територията й, където да изгради нови алеи, чешми и параклиси. Другият проект по тази програма  ще бъде насочен към мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни мерки”.  Ще бъде разработен и проект по ОП „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”, чрез който ще се подкрепи развитието на регионалния туристически продукт и маркетинга на  дестинациите. По проект „Красива България” бе изготвено предложение за финансиране ремонта и реконструкцията на Дома за възрастни хора с увреждания в Ясна поляна. Проектите по тази програма изискват съфинансиране, затова от бюджета ще бъде заделена сума, съответстваща на  20% от  спечелената субсидия.

Със собствени средства общината ще проектира и ще изгради музей в Приморско.За целта от бюджета са заделени 30 000 лева. С 15 000 лв. собствени средства ще бъде извършен и ремонт на поликлиниката.

Съветниците предложиха и гласуваха таксата за полагане на кабел с дължина 968 м за елзахранване на почивната станция на Глобул  да бъде завишена от 960 лв. на 2000 лв. Така годишното общо постъпление от Глобул в бюджета на Приморско, включващо такса и наем за разполагане на кабела върху общинска земя, ще възлиза на 20 000 лева.

Община Приморско продължава  да следва политиката на социална ориентация. Съветниците гласуваха всички предложени в проектобюджета разходи за социални дейности. Предвидени са средствата за подпомагане отглеждането на родените през последните две години близо 70  деца, чиито родители получават от общината по 429 лв. месечно.  Беше гласувана промяна в Наредбата за отпускане на помощи на жителите на община Приморско, според която за децата, родени след 31 декември 2011 г., ще бъде отпускана еднократна помощ от 500 лева. Право на тази помощ ще имат само родители, които са с постоянен адрес в община Приморско, живеят на територията на общината и към датата на раждането на детето поне единият от тях е живял тук през последните 5 години. Заявление за получаване на помощта родителите трябва да подават в срок до 3 месеца от раждането на детето.


15.02.2012

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail