Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Топлофикация” – Бургас се справя с рекордния

студ и газовата криза

 

  

Бургаската „Топлофикация” е едно от малкото дружества в страната, което издържа безаварийно на критичните температури миналата седмица. Силно намалените доставки на природен газ и големият студ значително затрудниха топлоподаването към абонатите. Компанията използва всичките си резерви и мощности, за да могат нейните клиенти да бъдат през цялото време с горещи радиатори в домовете си. Нямаше спиране или намаляване на температурата на топлата вода, както това се случи в други градове. От фирмите и домакинствата няма постъпили сигнали и жалби за използвани допълнителни източници на енергия  за достигане на оптимални температури. В Бургас няма оставени на студено училища и детски градини и учебния процес не е прекъснат, както на други места в страната.

 „Топлофикация –Бургас” ЕАД се справи с изключително ниските стойности на среднодневните температури и не остави абонатите си на студено. Дежурните екипи бяха подсилени и имаха готовност да реагират веднага при аварийни ситуации, каза Заместник- изпълнителен директор инж. Въльо Дучев.

Тежки проблеми възникнаха с топлоснабдяването в  София, Пловдив, Велико Търново и Враца. Основната причина за това е разминаването в заявките за гориво за топлофикациите и реалната рекордно ниска температура. Въпреки че „Булгаргаз” АД са изпълнили всички заявки на топлофикациите за доставка на природен газ, бе признато, че за някои топлофикации подаването на газ е било недостатъчно.

Това че абонатите на Топлофикация Бургас не усетиха никакви проблеми в най-студените дни стана благодарение на направените миналата година инвестиции в инсталацията за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия /система за когенерация/ и перфектната организация на работа. Основният фактор за безпроблемното топлоснабдяване на бургаските граждани бе своевременното ремонтиране и подмяна на износени участъци от топлопреносната мрежа, както и превантивната поддръжка на съоръженията. Прецизните доставки на топлина и нейното регулиране, с помощта на единствената за топлофикациите в България микропроцесорна система за диспечерски контрол, изградена благодарение на Датското правителство, също оказаха своя положителен ефект. Успешни се оказаха и усилията на бургаската топлофикация да заяви точни обеми за консумация на природен газ, въпреки трудностите да се прогнозират метеорологичните параметри за една година напред.

„Топлофикация Бургас” е удовлетворена  от факта, че може да осигури една качествена услуга на своите абонати, въпреки трудната и критична ситуация в страната и ще направи всичко възможно това да се случва и в бъдеще.

 

 

 

 

 

Обяснителни данни към гореизложеното съобщение

  

 

 

Заявките за природен газ към Булгаргаз за 2008г. бяха подадени от Топлофикация Бургас съгласно изискванията на Булгаргаз през м. септември всяка година за следващата календарна година по месеци. Те включват: месечна консумация на природен газ и средночасов месечен разход, минимално-часов месечен и максимално часов месечен разход на природен газ. Тези параметри се базират на статистически и прогнозни метео- данни и потребление на енергия за предходни периоди, които определят производството на топлинна и електрическа енергия за дружеството за следващия едногодишен период. Отклоненията между фактическите метеоусловия и прогнозните приети през м. септември на предходния едногодишен период водят до недостиг или излишък на природен газ спрямо заявките. Точното прогнозиране на метео- параметрите за такъв дълъг, едногодишен период не е по силите даже и на специалистите метеоролози.

Топлофикация-Бургас е заявила за м. Януари 5800 х.н.м3 природен газ при:

-         максимално-часов разход-9020 нм3

-         средно-часов разход-7800 нм3

През най-студения ден от последния периода с ниски външни температури и лоши метео- условия е реализирала:

-         максимално-часов разход-9600 нм3/ч ( 6.43 % за 3 часа)

-         средно-часов разход-8799 нм3/ч ( 12.81 % за 8 часа)

От голямо значение е също регулирането на топлоподаването към консуматорите. Това в Топлофикация Бургас се извършва по:

-текущи метео-данни, получавани от 5 собствени метео-станции (една разположена в топлоизточника, а останалите в различните топлоснабдявани райони);

-прогнозни 10 дневни метеорологични данни за Бургас получвани по интернет от международни метео- лаборатории.

Регулирането се извършва в реално време, т.е. без да се задават предварително параметри, които при несбъдване на прогнозата впоследствие да се коригират, защото това би довело до ненужно недоотопляване или преотопляване в определени моменти.

Регулирането се осъществява с помощта на микропроцесорна система за диспечерски контрол на топлопреносната мрежа, изградена с помощта на датското правителство. Чрез нея се контролират количествата на циркулиращата вода в 37 точки от топлопреносната мрежа и наблюдават температурите в същите и други общо 57 точки. Това е единствената по обхват на топлопреносната мрежа  микропроцесорна на система в България. Топлофикация Бургас разполага с on-line данни за последните 24 часа и архивни данни съдържащи параметрите на топлоподаването и количеството вода, което се губи от пропуски. Последният параметър Топлофикация Бургас се стреми да поддържа около 6-7 м3/ч, което за обема на нашата мрежа е около 25% от допустимите стойности. По този параметър могат да се предотвратяват големи аварии в топлопреносната мрежа.

Топлофикация Бургас се стреми да работи възможно най-дълго с постоянна температура на горещата вода, а регулирането на топлоподаването се осъществява само с количеството вода, което циркулира в мрежата. По този начин се печелят две неща: първо-няма време на закъснение за транспортиране на по-гореща вода до потребителите при рязко застудяване и те получават допълнително необходимата им топлинна енергия веднага, чрез промяна на количеството вода, което циркулира в мрежата. Второ така се предпазва топлопреносната мрежа от резки температурни промени, което е най-честата причина, след остаряването на тръбопроводите, за аварии и пробиви. А комбинацията от двете е най-страшна за топлопреносната мрежа.

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail