Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Старт на обществените обсъждания на ОУП на Бургас

      Утре започват обществените обсъждания на новия ОУП на град Бургас. Те ще се проведат в рамките на два дни, като първата дискусия ще стартира в 10 часа в община Бургас. Целта е различните институции, бизнеса, еко-организациите, както и собствениците да бъдат запознати с параметрите за развитие в бъдещите 30-50 г. и да бъдат изслушани техните виждания и въпроси. С това екипът на гражданско обединение „Гео Щрих”, разработил ОУП, се надява проектът да стане максимално прозрачен и ефективен за жителите на Бургас.

       Новият план на града е създаден приоритетно с екологична насоченост. Съобразен е с всички изисквания на природозащитните организации и екологичните институции. Последните корекции, които бяха нанесени в него, бяха по настояване на еколозите. Дава се алтернатива на предложения до момента вариант на мост, който да преминава над езерото Вая, с което да се олекоти трафика в града. По оценка на специалити от БАН, мостът бил опасен за прелетите на къдроглавия пеликан, затова екипът на Гео Щрих предлага възможност за построяване на тунел под езерото. Кой от двата варианта ще бъде одобрен, зависи изключително от предстоящото обсъждане и от бъдещи инициативи на общината.

       Авторите на ОУП сериозно мислят и за подобряване на природната чистота на града и неговите околности. Досегашните 4 водоема, югоизточно от комплекс Меден рудник, превърнати в утайници на рафинерията Нефтохим, дългогодишно измъчваха с тежката и неприятна миризма както живеещите в околността, така и пътуващите от и за южното Черноморие. На тяхно място се създават зони за рекултивация и ще бъдат един хубав преход между урбанизирата градска среда и живописното езерото Мандра.

       Предпоставка за развитие на алтернативен туризъм, както и за реализиране на публично – частни партньорства, относно бъдещото им поддържане и управление се явяват петте защитени зони по Натура 2000, както и четирите защитени територии. С това всички запазени за екологията зони в рамките на града се обобщават на 98 720 дка, а териториите за урбанизация се намалиха с около 3 600 дка.

       Съвременната посока за развитие на Бургас се характеризира с „отстъпление” на индустрията от морето и езерата. Промишлените зони ще се разрастват северозападно и североизточно, а градът ще бъде осеян с множество нови паркове, зелени пояси, велопътеки и зони за рекреация. Според новия ОУП, Бургас би трябвало да се превърне в изключително зелен модерен мегаполис, който максимално да използва уникалните си природни, географски и климатични дадености, с което ще придобие красив и атрактивен облик на един истински и модерен европейски град.

30.03.2010

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail