Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Българи и турци обменят добри практики в борбата с горските пожари

България е напред в превенцията, Турция – в технологията за гасене

Една планина, разположена на две територии – Странджа/ Йълдъз. България и Турция са еднакво заинтересовани природата й да бъде съхранена, да се опази и културно-историческото наследство в района. Затова те се обединяват чрез участие в общ, пилотен за Европа проект, който има изключително важна цел – да открои допирните точки, да уеднакви различията в политиката за опазване на горските екосистеми и чрез създаването и развитието на обща стратегия за предотвратяване на горските пожари и борбата с тези, които са възникнали да се намери оптималният вариант за трансгранична  координация и сътрудничество.

Първият информационен семинар на българска територия  с участието на специалисти от област Къркларели акцентира върху превенцията на горските пожари. Презентации по темата представиха инж. Недко Недев – старши експерт в РДГ – Бургас, инж.Владимир Константинов – главен експерт в отдел „Опазване превенция и контрол на горските територии”, дирекция „Опазване на горите и лов” при ИАГ – София и гл. инспектор Живко Гърков – началник на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“- гр. Средец, който представи на място  мониторинг и пожаронаблюдения на общински и държавни горски територии.

Дискусиите на семинара откроиха основните различия в организацията на противопожарната дейност в двете страни. Докато в България превантивната дейност е организирана много добре, в Турция гасенето на горските пожари е на много високо ниво. Основното различие произтича от собствеността на горските терени – в южната ни съседка горите са 99.99% държавни. У нас собствениците са много и няма как всеки собственик да организира сам дейност по гасене на пожари.

Специалистите от Къркларели споделиха, че в Турция горските пожари са включени като елемент на националната сигурност като много висока степен на риск. Затова при тях организацията изцяло е предоставена на горските власти.  Всяко горско стопанство притежава собствена пожарна команда с няколко пожарни автомобили, със специализирана техника за гасене на горски пожари и специално назначени противопожарни екипи. Организирано е денонощно видеонаблюдение, а ръководителят на работата по гасенето е директорът горското стопанство. Постигнат е и своеобразен рекорд – гасенето на пожара започва на 9-тата минута от подадения сигнал. Това става възможно благодарение на много добра система за наблюдение, оповестяване и възможност за светкавична дислокация до мястото на пожара – похвалиха се турските участници в семинара.

Това у нас не е възможно да се постигне, с оглед собствеността на горите и действащото законодателство.

След наученото и споделено в Бургас, утре Къркларели ще посрещне българските специалисти. Програмата са семинара в Турция включва демонстрация – гасене на горски пожар с участие на екипи по земя и по въздух. Презентации относно  причини за горските пожари на територията на РТурция, превантивни мерки, ранно оповестяване, ранна интервенция и методи на гасене„ ще направят Зекерия МЕРЕ –директор на РДГ в Истанбул и Нюфер ЯВУЗ – директор на Горско стопанство Къркларели.

Реализацията на проекта „Странджа/Йълдъз е планитата без пожари” цели постигане на взаимодействие при превенцията, пожаронаблюденията, пожаро известяването, както и самото гасене на възникнали пожари да става в двете държави. Синхронизацията ще се осъществи чрез разработка на стратегия с участието на специалисти от двете страни. Към нея ще бъде изготвена съвместна карта на двете части на планината, на  която ще бъдат нанесени  всички противопожарни мероприятия, пътищата, по които могат да се движат противопожарните автомобили, и планирани така, че да се срещнат на границата. Ще бъдат нанесени още пожарните кули и пожарните ивици,  хеликоптерни площадки, както и водоеми, които могат да се ползват за гасене.

Стратегията ще бъде изготвена и подписана от двете страни до края на 2014 година. Оказването на взаимопомощ ще бъде регламентирано чрез споразумение между двете държави.

18.06.2014 г. 

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail