Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Слънчев бряг АД иска незабавни законодателни промени

Неефективното прилагане на законите отключва всички кризи в курорта

„Слънчев бряг” АД настоява за незабавни законодателни промени, които да регламентират строги  правила в търговските дейности, временните обекти и начините за стопанисване на инфарструктурата в туристическия комплекс. Несъвършенствата в законите и невъзможността те да се прилагат ефективно отключват всички кризи и пораждат напрежение в курорта, каза на работна закуска с журналисти Златко Димитров, изпълнителен директор на дружеството. Димитров встъпи в длъжност изпълнителен директор на „Слънчев бряг” АД  през ноември т.г., след като в продължение на две години беше председател на Съвета на директорите в дружеството. Той  е решен да продължи досегашната политиката за налагане на ред, законност и сигурност в най-големия ни курорт, въпреки противопоставянето на част от собствениците на хотели. Равносметката от изминалия сезон показва ефективността на предприетите досега мерки. Правомерността им се доказа от резолюция  на Върховната административна прокуратура, според която всички мерки за сигурност, контролен режим и транспорт, въведени в Слънчев бряг са законоосъобразни.

За да организира успешен туристически сезон и през следващата година, ръководството на дружеството се нуждае и от законодателна подкрепа. Предложенията си за промени в законите то е отправило до ангажираните държавни институции, провело е редица срещи с техни представители.

Промяна в ЗУТ и незаконни обекти

Реализацията на предложенията си считаме за крайно наложителна и дори много закъсняла, каза Златко Димитров.  Най – наболелият проблем на всички туристически комплекси в страната е точното регламентиране на търговските дейности и временните обекти. За неговото решаване все още няма законодателна воля, тромаво и неефективно е и прилагането на закона. През последните 15 години в Слънчев бряг се нароиха стотици незаконни обекти , сега техният брой надхвърля 800. Огромни ресторанти се ширят по централните площади и градинките, кичозни сергии и бараки оформят непреодолима стена и спират достъпа до плажовете. Въпреки, че са абсолютно незаконни, те продължават да работят необезпокоявани без собствениците им да плащат наем. Премахването на незаконните постройки винаги е срещало съпротива. То е неизгодно за някои бизнес кръгове, които искат от хаоса да извлекат незаконни печалби. За въвеждането на ред съществуващата нормативна база не помага.

„Слънчев бряг” АД предлага в 7-те курортни комплекси в страната, поради особения им статут, да не се прилага чл. 56 от Закона за устройството на територията /ЗУТ/ . Разрешенията за поставяне на временни обекти да се издават по предварително утвърдена от МРРБ схема с подробно описание за размерите, материалите и начина на закрепване на обектите, независимо от собствеността на терена / сега схеми се изискват само за държавни и общински терени/. От дружеството искат в ЗУТ да има изрична забрана за разполагане на преместваеми обекти върху имоти, в които строителството е достигнало лимита на устройствените показатели. Ако обектите биха довели до накърняване на зелените площи,също не трябва да получат разрешение за поставяне. Законът за Черноморското крайбрежие да предвиди изрична забрана за поставяне на обекти за хранене на плажовете, с изключение на търговия с бутилирани напитки и пакетирани храни.

Ръководството на дружество настоява и за точна  дефиниция на понятието „преместваем” или „поставяем” обект. За да се създаде хармонична архитектурна среда, министерството трябва да утвърждава схема за единна визия на временните обекти. От години вече Слънчев бряг е изпълнен с разностилни, ръждясали и прогнили бараки от типа „бит пазар”, създаващи отблъскваща визия на комплекса. С тях дружеството е безсилно  да се справи, защото законът не прави разлика между „строеж” и „преместваем” и „поставяем” обект. Това дава основание на съда да реши, че някоя  ръждясала барака всъщност е „строеж” и заповедта за нейното премахване се обявява за нищожна.

Според предложението на акционерното дружество, веднъж утвърдена, схемата за временните обекти няма да може да се обжалва и променя. Няма да може да се оспорва и издаването или не издаването на разрешение за поставяне. На обжалване ще подлежат само части от нея, засягащи заинтересовани лица.

„Слънчев бряг” АД иска улеснена процедура и съкратени срокове за премахване на незаконните обекти. За да не се размива отговорността между общините и държавните контролни органи, от дружеството предлагат с това да е овластена само РДНСК.

Улиците на Слънчев бряг, а и на всички големи селища в страната, са задръстени и от една по особена категория търговски обекти,  с които българският законодател отказва да се занимава. Колички, казани за царевица, боксови круши, маси и стилажи за плодове, очила, балони и др. трудно попадат под ударите на закона. Те са мобилни, бързо и безброй пъти могат да сменят местоположението си. Ръководството на дружеството смята, че при несъобразяване с общата търговска схема, тези търговци трябва да се считат за нарушители на обществения ред, да подлежат на глоби и отнемане на имуществото.

Само със законови промени и стриктното им прилагане държавата ще може да провежда своята линия за управление и развитие на курортните комплекси, убеден е Златко Димитров. С предложенията за промени в ЗУТ са съгласни и от Съюза на българските архитекти. Те са включени и обобщените предложенията за промени в закона, изготвени от СБА и внесени в регионалното министерство.

За да се осигури надеждна поддръжка на инфраструктурата в комплекса „Слънчев бряг” предлага и промяна в статута му от селищно образование в на курортен комплекс от национално значение. Това ще даде възможност туристическият данък да се събира целево в държавния бюджет и да се реинвестира в инфраструктурата на курорта.
 

Сезон 2011
 

Въпреки икономическата криза и противопоставянето на привържениците на хаоса в комплекса, през изминалия сезон ръководството на дружеството успя да осигури безопасно и спокойно  пребиваване на туристите. През лятото на 2011 г. Слънчев бряг – Изток, чийто инфраструктурен оператор е едноименното акционерно дружество, започна наистина да се превръща  в съвременен европейски курорт и да поправя накърнения си имидж. Беше разработена специална схема за разполагане на търговските обекти, съгласувана със сега действащия ЗУТ и община Несебър. Въведе се контролен режим на достъп до алеите и хотелите в комплекса, което гарантира сигурността на летовниците. Високотехнологични системи за контрол с оптична свързаност проследяват движението при 8-те контролно пропускателни пунктове и възловите кръстовища, подпомагат и работата на полицията.  Оптична инфраструктура осигурява на собствениците на обекти възможност да ползват качествени комуникационни услуги. В плановете на дружеството е да изгради и безжична интернет връзка, която ще бъде достъпна за всички туристи в комплекса.

През 2011 г. бе приета нова транспортна схема, която осигури спокойно движение на автомобилите и туристите в курорта. Ограничи се достъпа и движението на автомобили по велоалеята и се възпрепятства качването, движението и паркирането на автомобили по тротоарите. Обособиха се три нови паркинга с общо 160 парко места, 818 парко места за SMS паркиране, установиха се 130 места за местостоянки за такиста. Всеки  от таксиметровите автомобили имаше отличителен стикер, а всеки от водачите – фланелка с логото на „Слънчев бряг” АД. 

При въвеждане на новата транспортна схема  „Слънчев бряг” АД не успя да изпълни всичките си цели. Според предварителните планове парко местата в Синята зона трябваше да бъдат 1 122 . Върху много от хотелските паркинги са разположени търговски обекти и техните гости остават без възможност за паркиране, обясни причините Златко Димитров.  За да осигури максимални удобства на летовниците и да запази добрите взаимоотношения с хотелиерите дружеството е намалило с 304 броя парко местата в Синята зона.

Слънчев бряг – Изток става видимо по-привлекателен и по-зелен. През тази пролет тук бяха засадени 5 470 нови декоративни храсти, бяха подменени осветителните тела по алеите, а бордюрите на тротоарите вече са съобразени с изискванията за достъпна среда за хората с увреждания. Сега ръководството планира да възстанови съществуващото в миналото цветопроизводно стопанство, за да осигури поддръжката и озеленяването на алеите в комплекса.  Старата оранжерия ще се превърне в съвременна база за отглеждане и съхранение на всякакъв вид декоративни растения, включително и рязан цвят. Новите съоръжения ще могат да ползват и хотелиери и ресторантьори за зимно съхранение на преносимите цветя.

В началото на изминалия туристическия сезон бе възстановен емблематичният за комплекса централен мостик. В неговата рехабилитация дружеството вложи 350 хил.лв. и така върна на посетителите любимото им място за разходки, изоставено и станало дори опасно през последните години. Мостикът дава възможност на местното население да възроди един основен поминък и да осигури на летовниците разходки  с лодки и пътуване по море.

„Слънчев бряг” АД е собственик на материално-техническа база в Слънчев бряг – Изток с балансова стойност в размер на 55,451 хил. лв. и оценка на активите 110 млн.лв.  Дружеството управлява значима инфраструктура и, за да превърне курорта в дестинация от по-висок клас, като същевременно оптимизира разходите по поддръжка, прилага различни разрешени от закона прийоми. През тази година то пристъпи към анулиране на действащи до 2010 година договори, чието изпълнение  влияе негативно върху финансовите му интереси.

За да се намалят разходите, в поддръжката на инфраструктурата бяха привлечени и нейните ползватели – хотелиери, ресторантьори, търговци, които имат интерес от обновяването й.  През първото деветмесечие на 2011 г. „Слънчев бряг” АД е реализирало икономия от разходите по дейността си в размер на 2,739 хил.лв.

 
Мениджмънт на курорта
 

Цялостната поддръжка на комплекса се осигурява от приходите от дейността на  „Слънчев бряг” АД и  ръководството му се стреми да ги увеличава. Към този стремеж обаче собствениците на хотели подхождат с неразбиране. От години вече те отказват да плащат заложената в договорите им такса за инфраструктура. „Разбирам тяхното несъгласие с методиката на формиране на таксата, може би ще трябва да се потърси нова формула”, каза Златко Димитров. Хотелиерите недоволстват и от факта, че те трябва да плащат за инфраструктура, а другите фирми, които работят на територията на комплекса – не. Бъдещият статут на инфраструктурата на комплекса се обсъжда и в Агенцията по приватизация и след приватизационен контрол. Изключен е обаче вариантът тя да бъде подарена на община Несебър, каза Златко Димитров. 

През тази година дружеството е планирало да събере поне 50% от дължимите инфраструктурни такси – 2 487 хил. лв. Събраната сума обаче възлиза на едва 315 хил.лв., от които 138 хил. лв. са такси за 2011 г, и 177 хил. лв. от минали години. Въпреки това финансовите отчети бележат ръст на приходите. Само през първите 9 месеца на 2011 г. те са с 883 хил. лв. спрямо същия период на 2010 г. Най-много е увеличението при събраните суми от контролния режим в комплекса – с 207 хил. лв.  повече от миналата година.

Така „Слънчев бряг” АД успява да намали нетната си загуба до 3 300 хил. лв. Деветмесечието на 2011 г. дружеството приключва със  загуба от 1 623 хил.лв. при 4 932 хил. лв. за 2010 г. Това е доказателство, че мерките, предприети от Съвета на директорите, са ефективни и преустановяват тенденцията за невярна счетоводна отчетност и постоянно натрупване на загуби. „Слънчев бряг” АД е публично дружество със 75% държавно участие и цялостното му финансово състояние е от значение за държавата и за миноритарните му акционери.

15.12.2011
 
Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail