Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Инсталация за предварително третиране на отпадъци заработи в Несебър

На 15.01.2019 г. в община Несебър официално бе открита новоизградената инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци.

На церемонията присъстваха Николай Димитров, кмет на община Несебър, Янчо Илиев, зам.- кмет на община Поморие, Видьо Видев изпълнителен директор на Екобулсорт ЕАД, както и представител на РИОСВ-Бургас. Официални гости на събитието бяха Ивелина Василева, председател на парламентарната комисия по околната среда и водите, Николай Кънчев, заместник-министър на околната среда и водите и Вълчо Чолаков, областен управител на област Бургас.

Инсталацията за предварително третиране на смесени битови отпадъци се намира на територията на Претоварна станция за отпадъци (ПСО) - Несебър в землището на с. Равда, местност „Мерата“.

Съоръжението е разположено в две халета с обща площ 2 160 кв. м. То е проектирано и изградено по такъв начин, че да не се допуска замърсяване на околните пространства с битови отпадъци.

Към момента на инсталацията се обработват битовите отпадъци на община Несебър /около 40 000 тона годишно/. Капацитетът й обаче може да достигне до 120 000 тона/годишно при непрекъснат 3-сменен режим на работа. Проектният капацитет на машините е 25 т/ч.

Направените инвестиции за изграждане на съоръжението и съпътстваща инфраструктура са в размер на 5 млн. лв.

За експлоатацията на инсталацията в зависимост от сезона е необходим екип от 120 човека при летен режим на работа и 40 човека - при зимен.

Технологичното оборудване включва транспортьори за придвижване на отпадъците, машини за разделянето им на фракции (вибрационно и барабанно сито), магнитни сепаратори (за отделяне на метали), автоматични балиращи машини. Внедрените технологични решения оптимално съчетават предимствата на ръчното и машинно сортиране на отпадъци.

Подредбата на оборудването и организацията на работа на инсталацията позволяват гъвкавост при избора на видовете оползотворими материали, които ще се отделят при работа. Освен смесени битови отпадъци на инсталацията може да се сортират и разделно събрани отпадъци.

Също така в зависимост от качеството на входящия поток материали има възможност да се избират различни режими на работа, чрез което се постига максимална ефективност при сортирането на отпадъци.

На инсталацията е планирано да се отделят всички видове рециклируеми материали - безцветни и цветни фолия (LDPE), смесена хартия, велпапе, РЕТ бутилки, разделени по цветове, HDPE, РР, стъкло, цветни и черни метали, като и фракции материали подходящи за оползотворяване чрез различни технологии.

Възложител на проекта е община Несебър, а изграждането на обекта е финансирано и осъществено от ДЗЗД Екосорт Несебър, където дружеството Екобулсорт ЕАД е основен съдружник, като и собственик на технологичното оборудване на съоръжението.

Проектът е реализиран във връзка с избора на ДЗЗД Екосорт Несебър за изпълнител след проведена процедура за възлагане на поръчка “Предоставяне на услуги по предварително третиране на смесени битови отпадъци, генерирани на територията на община Несебър”.

15.01.2019

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail