Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

С 9.21% по-малко топлоенергия е използвана в Бургас през последната зима

Изравнителните сметки за домакинствата ще бъдат готови в края на май

През отоплителния сезон 2012/2013 г. домакинствата в Бургас са използвали с 9.21% по-малко топлоенергия за парно и гореща вода отколкото през сезон 2011/2012 г., сочи справка от „Топлофикация Бургас” ЕАД. Само за отопление през последния сезон използваната енергия е със 7% по-малко. Според изпълнителният директор на дружеството инж. Въльо Дучев основната причина за намаленото потребление е в по-топлата зима. Средната температура за сезон 2012/2013 е 6.46 оС, а за сезон 2011/2012 е 4.87 оС. Скоростта на вятъра и през двете зими е била почти еднаква - 4.7-4.6 m/sec.

Ако към всичко това се прибави и по-ниската цена на топлинната енергия през сезон 2012 /2013 г. може да се предположи, че през последната зима домакинствата в Бургас са платили по-малко за парно отопление. Средната цена на топлинната енергия през сезон 2012/2013 е била 59.68 лв/MWh без ДДС, срещу 64.71 лв/MWh през сезон 2011/2012 г. Колко е струвала зимата на потребителите на парно в града обаче ще стане ясно в края на май, когато ще бъдат готови изравнителните сметки. Такива сметки ще получат 2556 клиенти, т.е 9.5 % от всички абонати. От тях 2252 са клиенти на търговеца за дялово разпределение "Белчевстрой" и 304 са на дялово разпределение към "Топлофикация Бургас".

Вече са известни стойностите на сметките за април 2013 г. Прави впечатление, че при почти еднакви климатични условия през месец април на миналата година потребителите са средно платили с 5.20 лв. повече отколкото през тази година. За четвъртия месец на 2012 г. средната стойност по фактури възлиза на 24.96 лв., а за 2013 г. – 19.76 лв.

През последната година парното отопление в Бургас значително поевтинява, което дава възможност на домакинствата по-леко да преживяват в условията на икономическа криза. Доказват го и сравнителните таблици на сметките за месеца по групи. Увеличава се броят на потребителите, които плащат сметки до 30 лева. През април 2012 г. те са били 17877, а през 2013 г. – 20199. Значително намалява броят на домакинствата с най-големите сметки. Сега от 180 до 210 лв. дължат 31 клиенти, при 84 за същия период на миналата година. Сметките за над 210 лева сега са 165, докато през миналата година те са били 218.  


14.05.2013
Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail