Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Частни акционери се опитват да източат силово Община Несебър

  Общината не е страна по конфликта с инфраструктурата на Слънчев бряг

 

 

Скандалът с инфраструктурата на к.к. „Слънчев бряг” АД е изкуствено създаден и Община Несебър няма статут на страна по него. Ако съществува конфликт и неуредени сметки между собственика на инфраструктурата „Слънчев бряг” АД и потребителите – в случая частните хотелиери, то Община Несебър няма отношение по този проблем.

 

Преди 8 г. в Слънчев бряг беше одобрен Застроително-регулационния план /ЗРП/ – Зона Изток. По Закона за Устройство на територията /ЗУТ/ публичната държавна собственост (алеи, улици, тротоари и зелени площи) трябваше да бъде деактувана в публична общинска собственост и предадена на Община Несебър. Актовете за общинска собственост обаче бяха анулирани от тогавашното Правителство. Цялата инфраструктура остана неправомерно в Акционерното дружество и това породи порочността на сегашната ситуация.

 

Натрапването на всяка цена на задължението Община Несебър да купи за 48 млн. лв. без ДДС инфраструктурата на к.к. Слънчев бряг противоречи на интересите и възможностите на общината. Именно поради тази причина това „предложение” на СД на частната фирма бе отхвърлено на два пъти единодушно от ръководството на Общината и от Общинския съвет. Община Несебър не желае да купува инфраструктурата, нито има средствата за това. Ние сме бюджетна институция и не можем да разходваме десетки милиони, за да задоволим нечии частни интереси. Не бихме позволили източването на Община Несебър за много години напред и ощетяване на гражданите, проваляне на социалните и инфраструктурните ни програми и проекти, само за да задоволим нездравия финансов интерес на единични миноритарни собственици в АД „Слънчев бряг”. Не е вярно, че общината има неусвоени средства – има процедури, които се случват по бавно, тъй като има изисквания по закон, но бюджетът ни не стига за да осъществим собствените си големи нужди от строителни програми на улични платна, пътища, пречиствателни станции, социални заведения и др.

 

За да има нормална сделка са нужни поне две страни – продавач и купувач. Когато има само продавач, а на купувача се извиват ръцете да купи нещо, което не иска и не може – това се нарича само с една единствена дума и тя е РЕКЕТ.

 

Въпреки всичко Община Несебър проявява разбиране и благородство, както и заинтересуваност за да не се стигне до дискредитирането на туристическия сезон не само в Слънчев бряг, но и на България като дестинация въобще. Със свои сили и средства почистваме и осигуряваме сметосъбирането в курортния комплекс. Независимо от това, че не сме страна, се съгласихме да плащаме авансово електроснабдяването в Слънчев бряг – Изток, като приехме предложението да поемем цялостната грижа за инфраструктурата, която НЕ Е НАША, срещу ангажимента тя да бъде прехвърлена на Община Несебър в края на сезона. Ние не провокираме подобно решение и не се натискаме за тази инфраструктура – напротив – нейното стопанисване и поддръжка носят единствено разходи и само чиста загуба. Нали именно заради това частното АД толкова неистово иска да се отърве от нея, но ако може да я джироса силово на Община Несебър и защо не а източи около 50-60 млн. лв. обществени пари.

 

Обвиненията, че ако бъдат прехвърлени улиците и тротоарите на Слънчев бряг можело да бъдат продадени от кмета на общината са толкова абсурдни, че изглеждат комични. Ако действително се стигне до усвояването на инфраструктурата на Слънчев бряг, то тя автоматично става публична общинска собственост и като такава не може да бъде продавана и заменяна, според българското законодателство. По ЗУТ зелени площи, улици и алеи и т.н. не могат да бъдат преотреждани за жилищно строителство. Според нас не е редно в страната да има частни улици! Очевидно някои хора имат особено мислене, което надхвърля далеч пределите на действащите закони и чертаят виртуални бъдещи варианти по правила противоречащи на законите и гражданските интереси. За съжаление!

 

Община Несебър е била призовавана нееднократно от Съюза на собствениците в Слънчев бряг, които представляват гръбнака на курортния комплекс, да поеме инфраструктурата. Съюзът обединява над 150 собственика на хотели и обекти, които са най-засегнати и най-потърпевши от сегашната ситуация. Те са изразявали своето категорично мнение пред държавните институции – Министър–Председател, Правителство, Омбудсман, Областен Управител, Кмет на Несебър. Тяхната позиция е декларирана официално и писмено е, че единственият вариант за решаване на „Параграф 22” с инфраструктурата на Слънчев бряг е безвъзмездното й прехвърляне на общината, която има възможности и сили да се грижи за нейното стопанисване, поддръжка и експлоатация. Но ако СД на АД-то вземе решение да продаде на свободен търг инфраструктурата – Община Несебър няма отношение по въпроса, тъй като това си е частен вътрешнофирмен въпрос. Жалкото е, че силно ще пострадат както стотиците хотелиери, така и цялостната визия на Слънчев бряг. „Ако инфраструктурата бъде продадена на частен купувач, това ще доведе до безброй проблеми и неудачи за собствениците на туристически обекти в к.к. Слънчев бряг, кето неминуемо ще се отрази върху туристическия продукт и върху комплекса, като туристическа дестинация”, заявяват в свое открито писмо от Съюза.

 

Преди няколко дни Комисията за финансов надзор се обяви срещу предложението на Министъра на Икономиката и Енергетиката – г-н Петър Димитров да прехвърли инфраструктурата, срещу ангажимента за авансово плащане на електроенергията от страна на общината. Заедно с това КФН забранява на държавата да сменя частните управители на дружеството /някои несменяеми през последните 8 г./, както и да го обяви в ликвидация. Интересно е, чии интереси действително защитава КФН – на българския туризъм, на работещите в Слънчев бряг, на държавата, или нечии други? Оказва се, че българската държава със своите 75 % собственост в „Слънчев бряг” АД не може да прокара нито едно свое решение, или дори предложение, което изглежда невероятно, но е факт!

 

Възможното последствие от подобно решение е обезсмисляне на дълго водените преговори през последните месеци и повторното спиране плащането на уличния ток в Слънчев бряг – изток от страна на Община Несебър. Кой би спечелил от подобна развръзка?

 

Община Несебър продължава да гледа изключително отговорно и загрижено на проблема с инфраструктурата на най-големия курортен комплекс в България. Един туристически комплекс, който за съжаление през годините на прехода се превърна в нарицателно за много негативни явления в нашата действителност. Пороците от начина по който бе приватизиран и свръхзастрояван Слънчев бряг дълги години ще тлеят и ще създават проблеми. Ние като най-заинтересована община няма да спрем да защитаваме и ратуваме единствено за интереса на своите граждани и на цялото българско общество.


26.06.2009

 

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail