Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Частна фирма отстъпва безвъзмездно собствени земи на община Бургас за реализацията на инфраструктурен проект

Пробивът на ул. “Янко Комитов” към ул. „Струга” и създаването на нова пътна артерия, свързваща комплекс „Славейков” с центъра на града, е един от най-крупните и обществено значими инфраструктурни проекти в Бургас. На сесия на общинския съвет с голямо мнозинство бе гласувано предложението на общината да бъде прието дарение на земя от частна фирма, на чийто имот ще се реализира част от проекта.

Част от бъдещата улица ще преминава през бившата складова база на РКС „Черноморие”, популярна в града под названието „Яйцекоп”. Собственик на този поземлен имот е „Сентрал парк Бургас” ЕООД. Засегнатото от проекта дружество осъзнава значимостта му за града и е готово да помогне за неговата бърза реализация. „Сентрал парк Бургас” ЕООД отстъпва безвъзмездно на община Бургас 1370 квадратни метра площ от своя имот, на стойност над 1 млн.лв. Компанията заявява готовността си за пълно съдействие по проекта в името на обществения интерес.

Новата пътна артерия ще облекчи кръстовището при МБАЛ – Бургас /окръжна болница/, което сега е изключително натоварено – оттам минават всички автомобили от комплексите „Зорница”, „Изгрев” и „Славейков”, плюс транзитно преминаващите към селищата на юг от Бургас. Реализацията на този проект не само ще разтовари трафика, но и ще улесни достъпа до центъра за обществено обслужване и атракции, в който се превърна бившата промишлена зона „Север”.

Всъщност, пробивът на ул. „Янко Комитов” е замислен още преди 30 години. Осъществява се едва сега с финансовата помощ на всички инвеститори в търговската зона. Проектът е на обща стойност 4.5 млн. лв. От тях 500 000 лв. осигурява „Сентрал парк Бургас” ЕООД, което участва в проекта и с дарение на земи. Проектът е преработен така, че да задоволи изискванията на инвеститорите като им осигури подходи и връзки с търговските обекти.

Идеята е да бъде създадена съвременна улица с удобни кръстовища и светофари, с достъпна среда за хора с увреждания и дори с водещи ивици за хора с увредено зрение. Ще има и велоалея, която ще свързва комплексите „Славейков” и „Братя Миладинови” през парка.

Новата улица ще преминава югозападно от парка в к-с „Славейков”. Ще започва от кръстовището на ул. „Лазар Маджаров” и ще отвежда западно от бензиностанцията на „Шел”на ул. Струга”, на мястото, където сега се намира изоставена газстанция. Над ж.п. линията на солниците ще бъде изграден надлез.

Според инвестиционните намерения районът на плувния басейн в к-с „Славейков” ще се развие в съвременна спортна база. Предполага се, че най-засиленият трафик ще е точно там и ще преминава пред терена на „Сентрал парк” /бившия „Яцекоп”/. За да се улесни движението на автомобилите и пешеходците на това място ще бъде изградено модерно пътно съоръжение - подземен тунел за автомобилите и пасарелка за велосипедистите с лента и за пешеходци. Движението ще се регулира чрез кръстовище със светофари.

Проектът за пробива на улица „Янко Комитов” към ул. „Струга” включва и реконструкция на канализационната мрежа в района. И този път общината среща разбиране на частната фирма, собственик на терена, в който ще се работи по новата канализация. „Сентръл парк” дава право за преминаване на общинската канализация и изграждането на отвеждащи колектори с обща дължина 352.66 м през собствения му имот. Сервитутната зона около тръбата е с площ от 2198 кв.м., на стойност 800 000 лв., върху които собственикът се задължава да не строи никакви сгради, за да обезпечи възможността за евентуални ремонти и реконструкции на канализационната мрежа.

 

25.07.2013 г.

...

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail