Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

ТЕЦ- Бургас продаде рекордни количества вредни емисии

Предприятието- пример за екологична ефективност

Седмица преди България да отпадне от търговията с парникови газове, „Топлофикация- Бургас” успя да прехвърли своите редуцирани емисии към датския регистър. Към Дания са преминали 194 227 единици CO2, съгласно контракт между бургаското дружество и датската енергийна агенция от 2005 г.  Количеството е за периодът 2008 г- 2009 г., като за 2008 г. дължимите по договор емисии са 107 187 t CO2, а за 2009- 87 040 t CO2. 

Трансферите са по проект „Съвместно изпълнение”, реализиран между Датската енергийна агенция и „Топлофикация- Бургас”. По този проект датчаните помогнаха бургаския ТЕЦ да се сдобие с нова когенерационна система за комбинирано производство на топло и електро енергия, а от дружеството се задължиха да им продадат 468 328 t CO2 редуцирани емисии.

Така компанията стана първата топлоцентрала в България, която редуцира своите парникови газове. Ефектът от когенерационната система се усети веднага от абонатите, след като единствено в Бургас цената на парното се задържа почти без промяна. Драстичното намаляване на вредните емисии в атмосферата показаха, че придобивката има ефект и в национален мащаб.

След като през 2007 България се включи в търговията с вредни газове, от „Топлофикация- Бургас” започнаха да изпълняват задълженията си по договор. Успешен трансфер на първите 104 498 t CO2 , редуцирани през 2006 и 2007 г. беше извършен в началото на месец юни тази година. След заверка на външен независим верификатор и проверка на докладите от страна на МОСВ, редуцираните парникови газове за 2008-2009 г. също безпроблемно са преминали от българския в датския регистър и така  общото количество емисии CO2,  експортирани от дружеството възлезе на 298 725 t CO2. С това бургаската топлофикация успя да преизпълни договора с датчаните с  22 157 t CO2.

01.07.2010

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail