Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Съдът ще реши спора с инфрастуктурата на Слънчев бряг

Община Несебър поиска алеите на курортния комплекс


Спорът с инфраструктурата на курортния комплекс „Слънчев бряг” се разраства, след като към него се легитимира и Община Несебър. Местната администрация поиска изненадващо цялата собственост на алеите, в навечерието на новия летен сезон. До ръководството на държавното дружество „Слънчев бряг” АД е изпратена нотариална покана да предаде безвъзмездно в полза на общината цялата зелена система, алеи, паркинги, обществени зони, техническа инфраструктура, пешеходни и вело алеи и т.н. публична собственост. Срокът на поканата е един месец и изтича точно на 3-ти март. Това създава огромно напрежение и поставя подготовката за настъпващия сезон в риск.

В началото на миналогодишния сезон, туристите и гостите на Слънчев бряг станаха свидетели на грозни сцени на протести на хотелиери и таксиджии, които искаха държавата да се откаже от инфраструктурата и така те да бъдат освободени от съответната такса за подръжка и въвеждане на ред и правила за движение по алеите. До изпращането на нотариалната покана, Община Несебър беше декларирала точно обратната позиция. Кметът Николай Димитров преди време официално заяви, че общината не иска спорната собственост, тъй като тя само би причинила допълнителни нежелани разходи и агажименти на общината. Промяната на становището е било съгласувано с интересите на частните хотелиери, някои от които са и общински съветници в Несебър.

Съветът на директорите на „Слънчев бряг’ АД изпрати в отговор свое аргументирано мнение, относно предявените претенции. Според становището, искането на Община Несебър за безвъзмездно предаване на поземлени имоти е в противоречие на закона. „Слънчев бряг” АД е собственик на тези територии по силата на Акт за държавна собственост, Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, Проведена регулация на частни пътища по смъсъла на Закона за пътищата, представляващи АЛЕИ, Отразяване в имотния регистър към Кадастъра, като собственик и др. Правото на собственост на държавното дружество върху изградената инфраструктура е безспорно и документално доказано. Това са изключително скъпи активи на публичната собственост, изградени със средствата на цялото българско общество. Освен това тези активи са и основно средство на търговската дейност на дружеството и то носи отговорност за тях пред акционерите /респективно държавата и миноритарните собственици/. Ръководството и акционерите на „Слънчев бряг”АД, както и принципала, в лицето на българската държава, нямат намерение, нито смятат за целесъобразно предаването на инфраструктурата на най-големия български курорт.

И в момента Община Несебър е отговорна за всичко, което се случва на територията на Слънчев бряг, като незаконно строителство, незаконни обекти и т.н. От констатираните от дружеството над 700 незаконни търговски обекта, до момента, вече 2-ра година  общината не е предприела ефективни действия по тяхното премахване и това създадава хаос, безредие, дискомфорт и усещане за беззаконие в курорта. Ръководството на „Слънчев бряг” АД не смята, че общината има потенциала и волята да контролира специфичната дейност на територията на курорта, съдейки от наличието на подобни проблеми с уличната и амбулантната търговия на нейна територия, които от години създават негативен имидж на българския туризъм и културно-историческото ни наследство. Придобиването на инфраструктурата на к.к. „Слънчев бряг” вероятно прекрасно би обслужило интересите на група лобисти, но не и тези на българския туризъм като цяло.

В полза на неоспоримите права на „Слънчев бряг” АД, върху алейната мрежа на комплекса се произнесе в своя писмена резолюция и Върховна касационна прокуратура, в отговор на жалба на хотелиери, срещу въведените правила и мерки за вътрешен ред. Започналите положителни промени и драстичното намаляване на нивото на улична и криминална престъпност в Слънчев бряг бяха отчетени и от МВР, вследствие на съвместните дейстия с ръководството на курорта.

Съветът на директорите на „Слънчев бряг” АД е сезирал със своя писмена позиция министъра на МИЕТ г-н Трайчо Трайков и изп. директор на АПСК г-н Емил Караниколов. Изразеното категорично мнение е, че исканото безвъзмездно прехвърляне е незаконосъобразно. Ако Община Несебър продължава да има необосновани претенции върху собствеността, е редно да сезира българския съд, който единствено има компетентни правомощия да вземе решение по същество, съобразно действащото законодателство и преобладаващия обществен и държавен интерес.


01.03.2012 г.                          

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail