Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

„Топлофикация Бургас” получи сертификат за произход на произведената електрическа енергия

Икономисани са над 15.23 % гориво

 
„Топлофикация-Бургас” получи от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/ сертификат за произход на 128 959 MWh електроенергия, произведена по комбиниран начин през 2011 г., и 140 539 МWh комбинирана топлоенергия за полезно потребление. С тези показатели бургаското топлофикационно дружество се нарежда сред най-екологично насочените предприятия в България.

„Топлофикация Бургас” започна да произвежда ел.енергия по комбиниран начин след като преди години, с помощта на Датската агенция за опазване на околната среда, внедри система за когенерация, чрез която постигна висока ефективност при използването на природния газ – разходите на гориво бяха намалени осезаемо. Благодарение на системата за когенерация дружеството успя да понижи значително изпусканите въглеродни емисии по сравнение с разделното производство на електрическа енергия и топлина, както и да намали цените на топлоенергията за своите абонати.

За 2011 г.  общата икономия на използваното от инсталациите гориво e 15.23 % , като за всяка от инсталациите по отделно общата годишна ефективност надхвърля 79 %, отчита ДКЕВР. Комисията счита, че тези показатели гарантират произхода на цялото количество електрическа енергия, произведена в „Топлофикация Бургас” – 128 959. 400 MWh, както и на закупената от НЕК енергия в размер на 122 895.059 MWh за 2011 г.


28.03.2012
Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail