Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

22 библиотеки в страната ще притежават уникалния труд на Койчо Белчев „Тютюнът в България”. Авторът сам подарява книгата си, която е стойностно и интересно четиво за историята на производството на тютюн в страната. Tя е и икономически обосновано изследване на стоката, която е определяла мощта на българското стопанство десетилетия наред. Книгата не само показва икономиката на страната ни, но и прави разрез на историята, през годините, пречупена през тютюнопроизводтвото. Книгата може да бъде ценно помагало на студенти, дипломанти и читатели с интерес към тази тематика.

„Тютюнът в България” ще може да се намери в Народната библиотека ,,Св.Св.Кирил и Методий, Централната библиотека на БАН, Централната Селскостопанска библиотека, Централната техническа библиотека – София.  Библиотеките на СУ ,,Климент Охридски, Лесотехнически университет, Нов Български университет, УНСС, БСУ, и Аграрен университет- Пловдив, Великотърновски университет ,,Св. Св. Кирил и Методий”, университетска библиотека при Библиотека ,,Родина”-Стара Загора, , библиотеката на Педагогически факултет –Стара Загора, Университетска библиотека в Русе, също получават като дарение уникалната книга. Регионалните Народни библиотеки в Пловдив, Бургас, Варна, Велико Търново, Стара Загора, Русе, Благоевград, Свищов също ще разполагат с ценния труд.

Уникалната книга е пълно изследване на производството на тютюн в страната от Освобождението до 2004 година,  своеобразен исторически шедьовър за икономическия отрасъл,  който е определящ за България до наши дни. Тя е най -задълбоченото обширно и академично изследване на тютюнопроизводството в Европа въобще.

Завладяващият труд е със статут на универсален учебник за тютюните и проследява един период от 110 години, който обхваща цялата история на модерното тютюнопроизводство у нас. Авторът детайлно проследява и анализира развитието на производството и търговията с тютюн,  вноса и износа, както и факторите,  които им влияят. Той се осланя на личния си опит и множество публикации и успява да изгради облика на тютюна в нашата държава,  наслагвайки факти и  исторически моменти, за да достигне до пълната картина на тютюневата индустрия в България.

В книгата му са застъпени най - новите тенденции в Европейския съюз за развитието на отрасъла и субсидиите към тютюнопроизводителите. Според актуалните изследвания на автора до края на десетилетието в Европа ще настъпи окончателният край на сеенето и производството на тютюн въобще, което коренно ще промени и икономическата ситуация в България за в бъдеще.

Щастлива съм, че днес държа в ръцете си тази невероятна книга, каза директорката на  Регионална Народна библиотека ,,Иван Вазов”-Пловдив , д-р Радка Колева. Уважавам автора, възхищавам му се и съм учудена, че толкова правителства не се сетиха да се възползват от брилянтния му ум и големите му познания по икономика и история, които можеха да помогнат на страната. Радвам се, че тази уникална книга вече се намира в нашия библиотечен фонд. Ще я сложим при най-ценните български издания.

От Регионалната библиотека в Русе пък споделиха, че с оскъдния си бюджет вече са били купили книгата и са трогнати, че получават още един екземпляр, като дарение. Така повече хора ще имат възможността да се докоснат до магията, наречена Койчо Белчев и до неговия талант, казаха още от Русе. 

Вълнуващото произведение  не е реклама на тютюна, а историята, неговият път и  структуроопределящата му роля  в икономиката на страната, който е давал поминък на огромна част от населението. Авторът на книгата включва интересни илюстрации на тютюневи листа и карти на тютюневите региони. Приложени са скици на най - големите фабрики на Балканите до средата на миналия век -  ,,Марко Белчев и синове в Стара Загора и Пловдив.

Любовта на д-р Койчо Белчев към тютюна и задълбочените му познания са свързани до голяма част и със семейната му история. Наследник е на една от най-големите тютюневи компании в Европа, а именно- ,,Марко Белчев и синове”. Фирмата е собственик на цигарената фабрика  ,,Слънце”. Неговият род служи на писателя Димитър Димов за историята на империята ,,Никотиана”, описана в романа ,,Тютюн”.

11.09.2008

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail